Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Naše mateřská škola je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

adresa   Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6    72741465     IDDS daskttf      tel: 773 968 015, 777 977 862,      e-mail: ms.kyticka@seznam.cz

Термін запису  8 червня 2023 / Termín zápisu 8. června 2023

Організація запису/ Organizace zápisu:

1.      Заяву про зарахування дитини до школи може подати законний представник відповідно українського права або законний представник відповідно до чеського права./ Žádost o zápis dítěte do školy může podat zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

2.       Законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу(дитячого садка) у навчальному році 2023/2024 дитину,яка перебуває на території Чехії більше ніж 3 місяці і яка на 31.8.2023 року досягла 5-річного віку./ Zákonný zástupce je povinen zapsat do předškolního výchovného zařízení (MŠ) ve školním roce 2023/2024 dítě, které je na území ČR déle než 3 měsíce a ke dni 31.8.2032 dosáhlo 5 let věku.

3.       Законні представники зобовязані подати такі документи/ Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto doklady:

A.     заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу(дитячого садка)/ žádost o zápis dítěte do předškolního výchovného zařízení (MŠ).

B.     документ дитини в якому є віза(якщо документ не подається особисто ,треба надати копію документа,яку буде поміщено у папку)/ doklad dítěte, které má vízum (není-li doklad předložen osobně, je nutné doložit kopii dokladu, která bude uložena ve složce).

C.    документ,що дає право представляти дитину./ doklad opravňující dítě k zastupování.

D.    довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується  дітей,які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад,тобто дітей,які на 31.8.2023 року досягли 5-років)/ Potvrzení českého pediatra o očkování dítěte (nevztahuje se na děti povinně předškolní, tj. děti, které k 31.8.2023 dovršily 5 let věku).

E.     Рішення про зарахування дитини до дошкільного початку закладу приймає директор навчального закладу  за встановленими критеріями./ O zařazení dítěte do předškolního začátku zařízení rozhoduje ředitel výchovného zařízení podle stanovených kritérií.

F.     Більш детальну інформацію знайдете на веб-сайтах окремих дошкільних навчальних закладів (дитячих садків). / Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách některých předškolních vzdělávacích institucí (mateřských škol).

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města./ Критерії прийому дітей до дитячих садків, встановлені статутом міста Ліберець, запобігають дискримінації, встановлюють рівні та прозорі правила, а також враховують концепцію шкільної політики міста.

1.      Vízum strpění – vydané po 24. 2. 2022/ Терпіння - видано після 24 лютого 2022 року

2.      Pobyt dítěte/ Перебування дитиниTrvalý pobyt ve školském obvodu města Liberec Постійне місце проживання в шкільному мікрорайоні міста Ліберець

3.      Věk dítěte/ Вік дитиниDítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky narozené do 31. 7. 2018 nebo dítě s Odkladem povinné školní docházky narozené do 31. 8. 2017 /  Дитина в останній рік перед початком обов’язкового відвідування школи, яка народилася до 31 липня 2018 року або дитина з відстрочкою обов’язкового відвідування школи, народжена до 31 серпня 2017 року

4.      Potvrzení lékaře v ČR/ Довідка лікаря в ЧехіїVšechny texty byly přeloženy za pomoci Google překladače. Mateřská škola nenese odpovědnost za chyby v překladu. / Yсі тексти перекладено за допомогою Google Translator. Дитячий садок не несе відповідальності за помилки перекладу.

Fotogalerie společná

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce Mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.