Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

Vážení rodiče, v případě pěkného počasí si Vás dovolujeme pozvat na sportovní odpoledne pro děti a rodiče pořádané ke Dni dětí.

Kdy: Čtvrtek 31. 5. 2018 od 15 hodin do 16:30 hodin

Kde: zahrada naší mateřské školy

Koho se akce týká: všech dětí z naší mateřské školy a jejich rodičů

Co nás čeká: krátké soutěže pro děti, odměny formou razítka, sladkosti a drobných dárečku ke Dni dětí.

Rodič si vyzvedne dítko ze třídy a projde si s ním 8 soutěžních stanovišť na zahradě. Po splnění lehkých úkolů, za která budou razítka, si dítě přijde pro odměnu.

Těšíme se na Vás, Kolektiv zaměstnanců MŠ

Fotogalerie společná