Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

Provoz mateřské školy bude po dohodě s rodiči omezen vždy v období školních prázdnin. Důvodem je čerpání studijního volna na sebevzdělávání učitelek (zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících), dále na úklid mateřské školy a práce spojené s údržbou a rekonstrukcí, zároveň čerpání dovolených zaměstnanců mateřské školy. Uzavření mateřské školy v době hlavních prázdnin.

  1. Omezení provozu mateřské školy: 

(třídy budou spojovány z důvodu menší aktuální docházky)

  • Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Liberecký kraj stanoveny v termínu od 4. 3. - 10. 3. 2019
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019

 /pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů/

  1. Uzavření mateřské školy v době:

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí v úterý 1. ledna 2019.

Mateřská škola bude opět otevřena ve středu 2. ledna 2019. Uzavření mateřské školy v měsíci prosinec celkem 3 pracovní dny. Úplata za předškolní vzdělávání se v tyto měsíce nemění.

Letní prázdniny

Uzavření MŠ v době letních prázdnin – 15. 7. 2019 – 16. 8. 2019 po dohodě se zřizovatelem – po dobu 5ti týdnů

--------------------------------------------------------------------------------------------

Státní svátky ČR a jiné významné dny – uzavření MŠ

Viz zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

2018

28. 9.

Den české státnosti

pátek

28. 10.

Den vzniku samostatného československého státu

neděle

17. 11.

Den boje za svobodu a demokracii

sobota

24. 12.

Štědrý den

pondělí

25. 12.

1. svátek vánoční

úterý

26. 12.

2. svátek vánoční

středa

 

2019

1. 1.

Den obnovy samostatného českého státu

úterý

1. 1.

Nový rok

úterý

19. 4.

Velký pátek

pátek

22. 4.

Velikonoční pondělí

pondělí

1. 5.

Svátek práce

středa

8. 5.

Den vítězství

středa

5. 7.

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

pátek

6. 7.

Den upálení mistra Jana Husa

sobota

 

 

Krásný školní rok 2018/2019 přejí zaměstnanci MŠ Kytička.

Fotogalerie společná