Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

Milé Konvalinky, tento týden pracujte s tématem č.4 "Slet čarodějnic"

   - přečtěte si úvodní článek - původ a historie

   - povídejte si o tradicích a zvycích

   - vyrobte si kostým čarodějnice nebo čaroděje, zatančete a zazpívejte si

   - nakreslete obrázek čarodějky

   - naučte se básničku

   - dokreslete pavučinu pro pavouka

   - nakreslete zvířátko, které nosí čarodějnice na rameni

     Zdraví vás kamarádi, Erika a Dáša

20210423 105246

video

Milé Konvalinky, tento týden máme téma číslo 3) Letí bába na koštěti

   - uhodněte hádanku

   - povídejte si o čarodějnicích - kdo to je a jak je poznáme

   - jaká zvířátka najdete v její chaloupce?

   - hledejte synonyma ke slovu čarodějnice (např. ježibaba...)

   - vyrobte si čarodějnici dle návodu

   - zazpívejte si písničku  "Čarodějnice"

   - čtěte si příběhy z knihy "Malá čarodějnice"

Všem Konvalinkám, které jsou doma, posílají kamarádi video pozdrav a zacvičte si s nimi.

                                                                                                                  Erika a Dáša

Zdravíme všechny Konvalinky, které zůstaly doma. A připravili jsme pro vás několik úkolů.

Tento týden máme téma číslo 2) Jarní počasí čaruje

   - pozorujte a povídejte si o jarním počasí

   - vysvětlete si, co znamená " aprílové počasí"

   - naučte se básničku

   - zazpívejte si písničky o počasí, které jsme se učili ( např." Prší, prší", "Sluníčko"," Jaro, léto, podzim ,zima" ) a nakreslete k nim obrázky

   - vypracovávejte pracovní listy - obrázkové sudoku,

                                                    - vybarvěte duhu

                                                    - vystřihněte a spojujte obrázky počasí se slovy

                                                    - dokreslete mráčku déšť

  - vyberte si společně knížku a čtěte ji na pokračování

Zdraví vás vaši kamarádi a Erika a Dáša

Milé KONVALINKY, tento týden máme téma č. 1) Jeníček s Mařenkou bloudí lesem

- přečtěte si pohádku " O perníkové chaloupce", děti ať vám jí pak převypráví

- říkejte si básničku k pohádce

- vypracujte pracovní listy k tématu

- nakreslete k pohádce obrázek

- vyrobte si loutky a zahrajte si divadlo

Už se na vás moc těšíme Erika a Dáša

Fotogalerie společná

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.