Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

Vážení rodiče,

každý měsíc k nám do školky dochází paní Konečná z Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík o.s. Děti si zkouší základy canisterapie a protože se často setkáváme s tím, že dojde ke konfliktu psa a člověka, nyní se snažíme dětem vysvětlit bezpečný přístup ke psům.

K tomuto účelu vydalo Canisterapeutické středisko Hafík publikaci, podle které canisterapeutka a paní učitelky s dětmi pracují.

Přikládáme Vám ji k nahlédnutí a věříme, že se i Vy s dětmi do sešitu rádi začtete.šitu rádi začtete.

canisterapie

Fotogalerie společná

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.