Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Naše mateřská škola je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

adresa   Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6    72741465     IDDS daskttf      tel: 773 968 015, 777 977 862,      e-mail: ms.kyticka@seznam.cz

„Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála.“

                                                                                                 Richard Brinsley Sheridan

 

Zřizovatelem mateřské školy je Statutární město Liberec, sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1 / 1, 460 59, Liberec. Mateřská škola je od 1. 1. 2003 samostatným právním subjektem, se zápisem do obchodního rejstříku.

 

Celá mateřská škola se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, z kterého vychází Školní vzdělávací program předškolní výchovy, jež je následně rozpracován do Třídních vzdělávacích programů jednotlivých tříd. Školní vzdělávací program nese název „Kytičky poznávají kouzelný svět pohádek“. Cílem je prožití krásného dětství, učení formou her a perfektní a bezproblémový vstup dětí do základní školy a celého následného života. Program je postaven na pro děti podnětném prostředí, jejich spontánnosti a učení prožitkem.

 

Mateřská škola „Kytička“ je osmitřídní mateřskou školou, jednotlivé třídy nesou názvy podle květin. Škola je rozprostřena na největším libereckém sídlišti. Její tři budovy jsou v překrásné zahradě, která je plná stromů, pískovišť a prolézaček, sloužících dětem k prožití příjemných dnů. Ve dvou budovách jsou vždy 4 třídy. Každá třída má velikou učebnu a hernu, ve které se každý den po obědě rozkládají lehátka a herna nahrazuje ložnici k polednímu odpočinku. Každá třída má tři veliké balkony, kuchyňku, toalety, umývárnu a šatnu. Třetí budova je hospodářská.V přízemí budovy je veliká kuchyň a sklady potravin, v patře je prádelna, sušárna, kanceláře ředitelky školy, vedoucí školní jídelny a sekretářky. Součástí hospodářské budovy je mediální učebna pro děti, která je vybavená interaktivní tabulí, infrasaunou a digitalizačními pomůckami (základní seznámení dětí s robotikou)

 

Vzhledem k tomu, že třídy školy jsou převážně homogenního věkového složení dětí, lze dobře uspořádat vzdělávací nabídku tak, aby všem dětem vyhovovala. I přes to se snažíme pracovat s dětmi ve skupině i jednotlivě. Individuální práce probíhala v dopoledních hodinách během scházení dětí, ale i odpoledne v době klidového režimu a odpočinku. V této době se individuální příprava zaměřovala hlavně na děti s odkladem školní docházky a na předškoláky. Individuální práce se zaměřuje na rozvoj dítěte ve všech oblastech, které je třeba podporovat a stimulovat.

 

 

 

Fotogalerie společná

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce Mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.