Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

Vyletěl si pyšný drak

Vyletěl si pyšný drak,                                     Ale vrány se mu smály,

vyletěl až do oblak.                                              že je ještě malý pán.

Z vysoka se dívá na svět,                                           Do šíře a do dáli

strašil by a neví jak.                                                nikde se ho nebáli.

Rozhlíží se do všech stran,                                  Pro ty zuby papírové

náhle spatřil hejno vran.                                       ještě se mu vysmáli.

 

Všem dětem, které oslavily narozeniny v září, nebo je budou slavit v říjnu, srdečně blahopřejeme.

 • Ve středu budeme chodit cvičit do tělocvičny – info na nástěnce.
 • Děkujeme všem rodičům, kteří doma s dětmi vytvoří nádherné Skřítky Podzimníčky, jež nám pomohou ozdobit šatny.
 • 17. 10. Divadlo v MŠ – pohádka Oslíčku, otřes se!
 • Vážení rodiče, připravujeme Vánoční jarmark, budeme rády, když nám opět pomůžete svými výrobky. Předem děkujemeJ.
 • Přesné datum jednotlivých akcí naleznete na nástěnce – většinou se snažíme přizpůsobit počasí.

AKCE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD V ŘÍJNU 2019

ZVONKY

 • Tenis – pravidelné lekce 1 x za týden
 • Sbíráme šišky pod Ještědem – výlet
 • Barevný týden
 • 8. 10. Autorské čtení „O Květušce a tesaříkovi“

SEDMIKRÁSKY

 • Drakiáda s kamarády z Pomněnek
 • Motyčkovic klika program - Lesnění
 • Podzimní tvoření s rodiči spojené s konzultačními hodinami
 • Lesopark Zelené Údolí – pozorování změn v přírodě

KONVALINKY

 • 4. 10. Ekocentrum Střevlík Hejnice – Lesní zvířátka
 • 8. 10. Autorské čtení „O Květušce a tesaříkovi“
 • Solná jeskyně
 • Dlabání dýně

POMNĚNKY

 • 15. 10. Mami, tati pojď si hrát
 • Drakiáda s kamarády ze Sedmikrásek
 • 31. 10. Podzimní zábavná dopolední slavnost s halloweenskou tematikou

KOPRETINY

 • 10. 10. Motyčkovic klika program - Lesnění
 • 14. 10. návštěva Ekocentra Střevlík – Od jablíčka k moštu
 • Výlet do Lidových sadů – Za skřítkem Podzimníčkem
 • Putování za šípkovým keřem – sběr šípků

FIALKY

 • Jablíčkový den
 • 15. 10. od 15 hodin podzimní dílničky spojené s konzultačními hodinami
 • 31. 10. Den se strašidly

SLUNEČNICE

 • Tenis – pravidelné lekce 1 x za týden
 • 31. 10. Motyčkovic klika program - Lesnění
 • Cesta za barevným lesem - výlet do Lidových sadů do lesa

 PAMPELIŠKY

 • 7. 10. od 15 hodin Podzimní tvoření spojené s konzultačními hodinami
 • 24. 10. Halloweenská párty
 • Hledání pokladů se skřítkem Podzimníkem

Zahájení školního roku ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019zahájení povinného předškolního vzdělávání pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (narozené v době od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem školní docházky).

Provoz mateřské školy bude omezen vždy v období školních prázdnin. Důvodem je čerpání studijního volna na sebevzdělávání učitelek (zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících), dále na úklid mateřské školy a práce spojené s údržbou a rekonstrukcí, zároveň čerpání dovolených zaměstnanců mateřské školy. Uzavření mateřské školy v době hlavních prázdnin.

 1. Provoz mateřské školy Kytička Liberec bude denně od 6 hodin do 17 hodin. Na základě upozornění náměstka primátora PhDr. Ivana Langera, by neměl pobyt dítěte v MŠ přesáhnout 10 hodin za jeden den.
 1. Svátky a prázdniny v roce 2019 / 2020: (třídy budou spojovány z důvodu menší aktuální docházky)
 • Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí 1. 1. 2020. MŠ bude opět otevřena ve čtvrtek 2. ledna 2020. V době vánočních prázdnin bude MŠ uzavřena.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Liberecký kraj stanoveny v termínu od 9. 3. - 15. 3. 2020.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Děti ale nepůjdou do školy ani na Velký pátek 10. dubna 2020 (je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů) a na Velikonoční pondělí 13. 4. 2020.
 1. Uzavření mateřské školy v době:
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2019 a skončí ve středu 1. ledna 2020. Mateřská škola bude opět otevřena ve čtvrtek 2. ledna 2020. Uzavření mateřské školy v měsíci prosinec celkem 4 pracovní dny. Úplata za předškolní vzdělávání se v tyto měsíce nemění.
 • Letní prázdniny – bude upřesněno po dohodě se zřizovatelem – po dobu 6ti týdnů

Státní svátky ČR a jiné významné dny – uzavření MŠ

Číst dál: Organizace školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, sdělujeme Vám změnu výše školného a stravného od 1. 9. 2018. Školné pro tento školní rok je vypočítáno na 534,- Kč, stravné na 700,- Kč. Celkem za stravné a školné 1 234,- Kč.

(Viz směrnice o stanovení výše úplaty).

PROSÍM, NASTAVTE SI ZMĚNU TRVALÝCH PŘÍKAZŮ K 25. 8. 2018!

Děti s povinnou předškolní docházkou:

Děti, které ve školním roce od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let, budou platit od 1. 9. 2018 stravné ve výši 35,- Kč / den, celkem 700,-Kč za měsíc a školné NEPLATÍ.

Děti, které ve školním roce od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 7 let, budou platit od 1. 9. 2018 vyšší sazbu za stravné, tj. 37,- Kč / den, celkem 740,- Kč za měsíc a školné NEPLATÍ.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne kalendářního měsíce pro následující měsíc docházky dítěte do MŠ (např. do 25. 8. 2018 musí být zaplaceno za měsíc září 2018).

Děti, které ve školním roce od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 – 7 let, neplatí školné. Od 1. 9. 2018 je povinná předškolní docházka pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a pro děti s odkladem školní docházky. Výjimku tvoří pouze školní prázdniny určené MŠMT. Děti se budou v mateřské škole vzdělávat vždy od 8 – 12 hodin. V případě nemoci musí být omluvené.

Za Mateřskou školu Kytička

Iveta Vladyková, vedoucí školní jídelny

Mgr. Dana Charyparová, ředitelka

Od září 2017 budou potřebovat předškoláci v rámci uvolnění z předškolního vzdělávání omluvenku, její vzor je ke stažení zde.

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.