Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

2020 09 01

Vážení rodiče, na měsíc květen 2020 je vypočítané školné za období, kdy je MŠ otevřena od 18. 5. a činí tak 327,- Kč.

Opět platí, že pokud nechcete měnit trvalé příkazy, vše Vám vrátíme ve vyúčtování v září 2020.

O prázdninách bude MŠ Kytička uzavřena od 20.7. 2020 do 14. 8. 2020

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.