Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

Vážení rodiče, z důvodu nárůstu onemocnění u dětí i zaměstnanců školy nás nyní, v pondělí 19.10. 2020 v 18 hodin, informovala KHS o UZAVŘENÍ PROVOZU CELÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY včetně pondělí 26.10. 2020.

Testy dětí z růžové budovy platí  - středa 21.10. 2020 v 8 hodin. Sejdeme se v zahradě školy, prosím, udržujte rozestupy.

Všechny třídy mají na našich stránkách distanční výuku. Předškoláci musí své domácí vzdělávání doložit třídní paní učitelce – můžete využít mailu třídy nebo vše přinést v listinné podobě hned po otevření školy. V případě, že bude předškolák nemocný, moc prosíme rodiče o omluvenku. Pak je ze vzdělávání dítko omluveno.

Mladší děti mají distanční výuku na našem webu také, ale slouží Vám jako nabídka, není povinné.

Všem přejeme mnoho sil a především zdraví. V případě jakýchkoli nejasností nás kontaktujte, jsme tu pro Vás!

Rozhodnutí KHS

Vážení rodiče dětí ze třídy FIALEK:

Nyní jsme hovořili s KHS a pokud jste byli s dětmi na testech a děti jsou NEGATIVNÍ, karanténa dětem končí  se středu 28.10. Do MŠ se mohou děti vrátit od čtvrtka 29. 10. 2020.

Pokud jste nebyli na testech nebo dětem vyšel test POZITIVNÍ, prodlužuje se karanténa do pondělí 2. 11.2020 a prosíme o informaci od lékaře.

Dnes – tj. v sobotu 17.10. 2020 jsme Vás všechny telefonicky informovali o karanténě dětí z jednotlivých tříd, kterou dětem nařídila KHS na 10 dnů.

Ve středu 21. 10. 2020 v 8 hodin proběhne na zahradě naší MŠ  testování dětí KHS. Prosím, dodržujte rozestupy, po předchozí zkušenosti již víme, že čas je orientační – teple se oblékněte. Výsledky Vám přijdou na uvedený mobilní telefon.

Prosím, sledujte pravidelně  webové stránky, všechny nové a aktuální informace Vám sem budeme vkládat, děti jsou automaticky omluveny a mají odhlášenou stravu.

Všechny třídy mají na našich stánkách složku Distanční výuka – dle tříd. Děti předškoláčci – mají povinně. Těm z Vás, kdo nemají možnost tisknou můžeme po předchozí telefonické domluvě vše vytisknout.

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.