Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval.
Už troubějí trumpety, šašek dělá přemety.
Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval

Všem dětem, které budou mít v únoru narozeniny nebo svátek, srdečně blahopřejeme! 

 • 14. 2. Divadlo v MŠ „O Koblížkovi“
 • Beseda s myslivcem na téma „pomoc zvířátkům v zimně“
 • Lyžařský výcvik 11. – 15. 2. přihlášené děti, je možné děti dohlásit v ředitelně MŠ
 • Info na lyže: vše dětem podepište, do podepsané tašky dejte dětem náhradní rukavičky, namažte jim tváře, svačinka bude ze školky, teplý čaj uvaří Fit kids
 • Maškarní bál ve všech třídách – informace budou na nástěnce
 • Prosíme rodiče. Nepouštějte se vzájemně do budovy školy. Zazvoňte si. Děkujeme za pochopení.

AKCE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

 

ZVONKY

 • 22. 2. Návštěva Ekocentra Střevlík Hejnice „Hudbou a tancem k přírodě“

SEDMIKRÁSKY

 • Ekostezka Zelené Údolí – krmení ptáčků
 • Radovánky na sněhu
 • Sněhové výlety do okolí

KONVALINKY

 • Pondělky v solné jeskyni

POMNĚNKY

 • 6. 2. Návštěva knihovny

KOPRETINY

 • Co se děje v zimě – pokusy se sněhem
 • Projektový den „Krtek třídí odpady“
 • Výlet do Kateřinek, Motyčkovic Klika program „Mrazení“

FIALKY

 • 19. 2. Návštěva Ekocentra Střevlík Hejnice „Pekař peče housky“
 • Botanická zahrada
 • Výlet do Kateřinek, Motyčkovic Klika program „Mrazení“

 SLUNEČNICE

 • Návštěva knihovny
 • Výlet do Kateřinek, Motyčkovic Klika program „Mrazení“
 • Velký závod v bobování
 • Canisterapie

PAMPELIŠKY

 • Zimní olympiáda
 • Projektový den „Posvícenské hodování“
 • Krmení ptáčků
 • Canisterapie

2019 zapis

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

Pro děti narozené do 31. 8. 2014 je předškolní vzdělávání povinné.

Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Liberci (cizinci s místem hlášeného pobytu v Liberci) podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2016.

Ředitelé mateřských škol rozhodují o přijetí dítěte do mateřské školy v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií. Kritéria, tiskopis „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a bližší informace jsou dostupné na webovém portálu pro zápisy do MŠ https://zapisyms.liberec.cz/
(odkaz na portál je také na webových stránkách města v nabídce úřad on-line)

 

Zahájení školního roku ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018zahájení povinného předškolního vzdělávání pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Vítáme zpět všechny stávající děti, na které jsme se již velice těšili a novým dětem přejeme jen ty nejkrásnější chvilky strávené v našem kolektivu. Vám, vážení rodiče, klidný a pohodový školní rok. Budeme Vám plně k dispozici, těšíme se na vzájemnou spolupráci a komunikaci.

Číst dál: Organizace školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, sdělujeme Vám změnu výše školného a stravného od 1. 9. 2018. Školné pro tento školní rok je vypočítáno na 534,- Kč, stravné na 700,- Kč. Celkem za stravné a školné 1 234,- Kč.

(Viz směrnice o stanovení výše úplaty).

PROSÍM, NASTAVTE SI ZMĚNU TRVALÝCH PŘÍKAZŮ K 25. 8. 2018!

Děti s povinnou předškolní docházkou:

Děti, které ve školním roce od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let, budou platit od 1. 9. 2018 stravné ve výši 35,- Kč / den, celkem 700,-Kč za měsíc a školné NEPLATÍ.

Děti, které ve školním roce od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 7 let, budou platit od 1. 9. 2018 vyšší sazbu za stravné, tj. 37,- Kč / den, celkem 740,- Kč za měsíc a školné NEPLATÍ.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne kalendářního měsíce pro následující měsíc docházky dítěte do MŠ (např. do 25. 8. 2018 musí být zaplaceno za měsíc září 2018).

Děti, které ve školním roce od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 – 7 let, neplatí školné. Od 1. 9. 2018 je povinná předškolní docházka pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a pro děti s odkladem školní docházky. Výjimku tvoří pouze školní prázdniny určené MŠMT. Děti se budou v mateřské škole vzdělávat vždy od 8 – 12 hodin. V případě nemoci musí být omluvené.

Za Mateřskou školu Kytička

Iveta Vladyková, vedoucí školní jídelny

Mgr. Dana Charyparová, ředitelka

Fotogalerie společná