Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Naše mateřská škola je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

adresa   Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6    72741465     IDDS daskttf      tel: 773 968 015, 777 977 862,      e-mail: ms.kyticka@seznam.cz

S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které je nadřazeno národní legislativě.

Pověřenec DPO:
GDPR posouzení s.r.o.
se sídlem: Rybná 716/24, 110 00, Praha - Staré Město
zastoupené: Ing., Bc. Jiřím Kubelou, jednatelem společnosti GDPR posouzení s.r.o.
IČ:  06773010
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 288627
https://www.gdprposouzeni.cz/kontakt/

Subjekty se mohou obracet na jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv dle nařízení EU 2016/679.

Povinnosti pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • poskytování informací a poradenství správci,
 • monitorování souladu s GDPR,
 • poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování jeho uplatňování dle článku 35 GDPR,
 • spolupráce s dozorovým úřadem,
 • působení jako kontaktní místo pro dozorový orgán.
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů řeší uplatňování práv subjektů údajů v součinnosti s ředitelem školy

Správce osobních údajů: Mateřská škola Kytička Liberec, Burianova 972/2 p .o., zastoupená ředitelkou Mgr. Danou Charyparovou

Zpracovatel osobních údajů: Mateřská škola Kytička Liberec, Burianova 972/2 p .o., zastoupená ředitelkou a vybraní zaměstnanci školy

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH  A JINÝCH ÚDAJŮ:

A. OSOBNÍ ÚDAJE:

A1: DÍTĚ: jméno a příjmení, datum narození, údaj o svěření do péče, bydliště, zdravotní pojišťovna, potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte, záznam o školním úrazu, fotografie, výtvarné dílo dítěte

A2: RODIČ DÍTĚTE: jméno a příjmení,  bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu,  údaj o svěření do péče, záznam o škodní události (školní úraz, škoda způsobená rodiči školou a naopak), rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi

A3: ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: jméno a příjmení,  bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu,  fotografie, záznam o škodní události (pracovní úraz, škoda způsobená zaměstnanci školou a naopak), rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi, mzdová agenda vč. srážek ze mzdy

 

B. CITLIVÉ ÚDAJE

B1: DÍTĚ: zdravotní a jiné záznamy dítěte v doporučení školského poradenského zařízení, zpráva odborného lékaře

B2: RODIČ DÍTĚTE:  žádné

B3: ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: výstup z periodické zdravotní prohlídky, zpráva odborného lékaře k omezení pracovní způsobilosti

 

PRINCIPY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOTČENÝCH SUBJEKTŮ:

 • cyklické proškolení všech zaměstnanců v otázkách GDPR
 • pravidelný audit nakládání s osobními údaji ze strany DPO a případná nápravná opatření
 • přísné dodržování zásad diskrétnosti při komunikaci se subjektem údajů
 • zamezení přístupu třetích subjektů k osobním údajům
 • uložení listinných dokumentů na bezpečném místě
 • ochrana počítačové sítě vícestupňovým způsobem

 

FORMULÁŘE:

DOKUMENTY:

Fotogalerie společná

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce Mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.