Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

 

Vážení rodiče, naše děti a paní učitelky vyrobily krásné ozdoby na vánoční strom, který bude po celý advent a vánoční svátky zdobit náměstí Dr. E. Beneše, před Libereckou radnicí. Soutěže se budou účastnit všechny školy a školky a na strom budou vyvěšeny ty ozdoby, které mají nejvíce hlasů.

Naše ozdoby jsou zde na fotkách a na Vás a vašich známých a příbuzných je, aby jim v hlasovací anketě na Fb stránce Trhy v Liberci dali svůj hlas.

Prosíme podpořte nás svými hlasy. S dětmi se půjdeme na vánoční strom podívat a udělá jim velkou radost, když na stromě svojí ozdobu uvidí. Děkujeme a přejeme Vám krásný a poklidný nadcházející advent.

S pozdravem

PhDr. Dana Charyparová, MBA

Vyletěl si pyšný drak

Vyletěl si pyšný drak,                                     Ale vrány se mu smály,

vyletěl až do oblak.                                              že je ještě malý pán.

Z vysoka se dívá na svět,                                           Do šíře a do dáli

strašil by a neví jak.                                                nikde se ho nebáli.

Rozhlíží se do všech stran,                                  Pro ty zuby papírové

náhle spatřil hejno vran.                                       ještě se mu vysmáli.

 

Všem dětem, které v listopadu oslaví své narozeniny a svátky srdečně blahopřejeme.

 • Divadlo v MŠ: 9. 11. pohádka O Smolíčkovi
 • Divadlo v MŠ: 19. 11. pohádka O Lesněnce
 • Všechny třídy se zúčastní soutěže „O nekrásnější vánoční ozdobu“. O začátku soutěže Vás budou informovat paní učitelky, prosíme, dejte své třídě co nejvíce „lajků“ na FB, abychom vyhráli.
 • Děti chodí cvičit do tělocvičny v ZŠ Dobiášova.
 • Děti chodí na vycházky za každého počasí, prosíme, přizpůsobte počasí oblečení dětí.
 • Proběhlo focení dětí – fotky budou za asi 3 týdny.

AKCE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD V LISTOPADU 2018

ZVONKY

 • Podzimní tvoření s rodiči spojené s informativní schůzkou pro rodiče
 • Kino v OC Fórum – film pro děti, termín na nástěnce

SEDMIKRÁSKY - malé děti

 • Hrátky s přírodninami
 • Procházky podzimní přírodou – pozorujeme ptáčky a hledáme zvířátka

KONVALINKY

 • Solná jeskyně – pravidelná akce
 • Kino v OC Fórum – film pro děti, termín na nástěnce
 • Výlet do lesa v Lidových sadech – hledáme veverku Zrzku

POMNĚNKY

 • Horolezecké centrum Šutr
 • Park Nové Vratislavice
 • Kino v OC Fórum – film pro děti
 • Termíny vždy upřesníme na nástěnce

 KOPRETINY

 • Babylonský Lunapark
 • Projektový den – Stromoví mužíci
 • Řemeslný den – práce s netradičním materiálem
 • Dýňobraní

FIALKY

 • 2. 11. Spíme ve školce
 • Výlet do Radčic – za krásami liberecké podzimní přírody

SLUNEČNICE

 • Návštěva Botanické zahrady
 • Poznáváme podzimní změny přírody v lesoparku

PAMPELIŠKY – malé děti

 • První saunování
 • Začínáme s listopadovým projektem - Barvy podzimu
 • Pečeme vánoční cukroví

Zahájení školního roku ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018zahájení povinného předškolního vzdělávání pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Vítáme zpět všechny stávající děti, na které jsme se již velice těšili a novým dětem přejeme jen ty nejkrásnější chvilky strávené v našem kolektivu. Vám, vážení rodiče, klidný a pohodový školní rok. Budeme Vám plně k dispozici, těšíme se na vzájemnou spolupráci a komunikaci.

Číst dál: Organizace školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, sdělujeme Vám změnu výše školného a stravného od 1. 9. 2018. Školné pro tento školní rok je vypočítáno na 534,- Kč, stravné na 700,- Kč. Celkem za stravné a školné 1 234,- Kč.

(Viz směrnice o stanovení výše úplaty).

PROSÍM, NASTAVTE SI ZMĚNU TRVALÝCH PŘÍKAZŮ K 25. 8. 2018!

Děti s povinnou předškolní docházkou:

Děti, které ve školním roce od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let, budou platit od 1. 9. 2018 stravné ve výši 35,- Kč / den, celkem 700,-Kč za měsíc a školné NEPLATÍ.

Děti, které ve školním roce od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 7 let, budou platit od 1. 9. 2018 vyšší sazbu za stravné, tj. 37,- Kč / den, celkem 740,- Kč za měsíc a školné NEPLATÍ.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne kalendářního měsíce pro následující měsíc docházky dítěte do MŠ (např. do 25. 8. 2018 musí být zaplaceno za měsíc září 2018).

Děti, které ve školním roce od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 – 7 let, neplatí školné. Od 1. 9. 2018 je povinná předškolní docházka pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a pro děti s odkladem školní docházky. Výjimku tvoří pouze školní prázdniny určené MŠMT. Děti se budou v mateřské škole vzdělávat vždy od 8 – 12 hodin. V případě nemoci musí být omluvené.

Za Mateřskou školu Kytička

Iveta Vladyková, vedoucí školní jídelny

Mgr. Dana Charyparová, ředitelka

Od září 2017 budou potřebovat předškoláci v rámci uvolnění z předškolního vzdělávání omluvenku, její vzor je ke stažení zde.

Fotogalerie společná