Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

2019 06 03

Pro maminku.

Sladkou pusu jako med,                                             Letí, letí pusinka

pošlu ti ji, mámo, hned.                                       dostane ji maminka.

Všem dětem, které v květnu oslaví narozeniny, srdečně blahopřejeme.

AKCE CELÉ ŠKOLY

 • 2. 5. Den otevřených dveří od 14:30 do 16 hodin – růžová budova
 • 4. 5. Odevzdání vyplněných přihlášek – možnost využití „časovky“
 • 16. 5. Akademie pro rodiče – v aule Technické univerzity v Liberci
 • 17. 5. Vystoupení na Kytičce písniček
 • 22. 5. Focení tříd – dopoledne
 • 22. 5. od 15 hodin ukázka baseballu na zahradě MŠ pro děti a rodiče s možností vyzkoušení hry pod vedením zkušeného trenéra
 • 23. 5. Divadlo v MŠ – Mokrá pohádka
 • Vážení rodiče, i letos pokračujeme v péči o naší bylinkovou zahrádku. Jejím účelem je zdravé vaření pro naše děti. Pokud máte možnost, rádi bychom rozmanitost bylinek rozšířili. Děkujeme.
 • Prosíme, aby si rodiče, v případě pěkného počasí, ráno sami namazali děti krémem s ochranným slunečním faktorem a zajistili dětem čepičku proti slunci
 • Velice děkujeme všem rodičům za krásné výrobky na jarmark

 AKCE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD V KVĚTNU 2019

 ZVONKY

 • 6. 5. Konzultace a tvoření s rodiči ke Dni matek
 • Od 16. 5. Každý čtvrtek tenis – 6 lekcí
 • 28. 5. Výlet na Staré Hrady
 • 31. 5. Den dětí v kasárnách
 • ZOO – dle počasí

SEDMIKRÁSKY

 • Piknik v Radčicích – informace na nástěnce
 • 14. 5. – Návštěva Ekocentra Střevlík
 • 31. 5. Den dětí v kasárnách

KONVALINKY

 • 7. 5. Naivní divadlo
 • Lekce tenisu – dle zájmu rodičů
 • Dle počasí výlet do ZOO

POMNĚNKY

 • 2. 5. Fit park Vratislavice
 • 13. 5. Lekce tenisu – následně pak každé pondělí
 • 24. 5. Vystoupení před SOŠ na Králově Háji v rámci Gastrodne – reprezentace MŠ
 • 28. 5. Výlet Staré Hrady
 • Dle počasí ZOO

KOPRETINY

 • 3. 5. Motyčkovic klika – program Jarnění
 • 21. 5. Návštěva ZOO – dle počasí
 • 28. 5. Mateřinková olympiáda – reprezentace MŠ
 • 30. 5. Pohádkový les – Lidové sady

FIALKY

 • 4. 5. Reprezentace MŠ v celostátním kole Mateřinky v Nymburce
 • 17. 5. Vystoupení na Kytičce písniček – reprezentace MŠ
 • 23. 5. Naivní divadlo – pohádka „Do dlaně“
 • 24. 5. Dopravní hřiště – dopoledne
 • 24. 5. Vystoupení před SOŠ na Králově Háji v rámci Gastrodne – reprezentace MŠ
 • 28. 5. Třídní výlet na zámek Loučeň
 • 29. 5. Home Credit Aréna – Běh nás baví – reprezentace MŠ
 • 30. 5. Pohádkový les – Lidové sady

SLUNEČNICE

 • 2. 5. Motyčkovic klika – program Jarnění
 • 23. 5. Naivní divadlo – pohádka „Do dlaně“
 • 29. 5. Home Aréna – Běh nás baví – reprezentace MŠ
 • 30. 5. Skřítkova stezka – Lidové sady
 • 31. 5. Dopravní hřiště

PAMPELIŠKY

 • 7. 5. Naivní divadlo – pohádka „Vláčky ššš hůů haf“
 • 14. 5. Dopravní hřiště
 • 28. 5. Třídní výlet na zámek Loučeň
 • 30. 5. Pohádkový les – Lidové sady

Zahájení školního roku ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018zahájení povinného předškolního vzdělávání pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Vítáme zpět všechny stávající děti, na které jsme se již velice těšili a novým dětem přejeme jen ty nejkrásnější chvilky strávené v našem kolektivu. Vám, vážení rodiče, klidný a pohodový školní rok. Budeme Vám plně k dispozici, těšíme se na vzájemnou spolupráci a komunikaci.

Číst dál: Organizace školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, sdělujeme Vám změnu výše školného a stravného od 1. 9. 2018. Školné pro tento školní rok je vypočítáno na 534,- Kč, stravné na 700,- Kč. Celkem za stravné a školné 1 234,- Kč.

(Viz směrnice o stanovení výše úplaty).

PROSÍM, NASTAVTE SI ZMĚNU TRVALÝCH PŘÍKAZŮ K 25. 8. 2018!

Děti s povinnou předškolní docházkou:

Děti, které ve školním roce od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let, budou platit od 1. 9. 2018 stravné ve výši 35,- Kč / den, celkem 700,-Kč za měsíc a školné NEPLATÍ.

Děti, které ve školním roce od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 7 let, budou platit od 1. 9. 2018 vyšší sazbu za stravné, tj. 37,- Kč / den, celkem 740,- Kč za měsíc a školné NEPLATÍ.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne kalendářního měsíce pro následující měsíc docházky dítěte do MŠ (např. do 25. 8. 2018 musí být zaplaceno za měsíc září 2018).

Děti, které ve školním roce od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 – 7 let, neplatí školné. Od 1. 9. 2018 je povinná předškolní docházka pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a pro děti s odkladem školní docházky. Výjimku tvoří pouze školní prázdniny určené MŠMT. Děti se budou v mateřské škole vzdělávat vždy od 8 – 12 hodin. V případě nemoci musí být omluvené.

Za Mateřskou školu Kytička

Iveta Vladyková, vedoucí školní jídelny

Mgr. Dana Charyparová, ředitelka

Od září 2017 budou potřebovat předškoláci v rámci uvolnění z předškolního vzdělávání omluvenku, její vzor je ke stažení zde.

Fotogalerie společná