Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

ZSJVážení rodiče,

od března 2019 se snažíme o zapojení do projektu vyhlášeného KHS ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA.

 

Pro možnost vstupu do projektu ZŠJ je potřeba splnit těchto 10 kritérií:

Kritérium 1.  Z pyramidy na talíř – jednoduché zásady správné výživy v praxi

Kritérium 2.  Pestrý jídelní lístek s každodenní nabídkou neslazených nápojů (sestavený dle Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši)

Kritérium 3.  Správné a bezchybné vedení spotřebního koše

Kritérium 4.  Čerstvé a sezónní potraviny jsou základem pokrmů

Kritérium 5.  Střídmé solení s ohledem na dětského strávníka

Kritérium 6.  Omezení používání dochucovadel a instantních dehydratovaných směsí

Kritérium 7.  Podpora národních tradic a regionálních zvyklostí, seznamování s mezinárodní kuchyní

Kritérium 8.  Pravidelné vzdělávání personálu školní jídelny

Kritérium 9.  Zvyšování výživové gramotnosti a podpora správných stravovacích návyků dětí

Kritérium 10.  Prezentace školní jídelny a podpora komunikace s pedagogy, dětmi a rodiči

Víze o projektu zde https://www.zdravaskolnijidelna.cz/

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.