Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Naše mateřská škola je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

adresa   Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6    72741465     IDDS daskttf      tel: 773 968 015, 777 977 862,      e-mail: ms.kyticka@seznam.cz

PROSÍME, NASTAVTE SI ZMĚNU TRVALÝCH PŘÍKAZŮ K 25. 8. 2023!

Děti s povinnou předškolní docházkou:

Děti, které ve školním roce od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 6  let, budou platit od 1. 9. 2023 stravné ve výši  45,- Kč / den, celkem 900,- Kč za měsíc a školné NEPLATÍ.

Děti, které ve školním roce od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 7  let, budou platit od 1. 9. 2023 vyšší sazbu za stravné, tj. 47,- Kč / den, celkem 940,- Kč za měsíc a školné NEPLATÍ.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne kalendářního měsíce pro následující měsíc docházky dítěte do MŠ (např. do 25. 8. 2023 musí být zaplaceno za měsíc září 2023).

Děti, které ve školním roce 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024 dosáhnou věku 6 – 7 let, neplatí školné. Od 1. 9. 2023 je povinná docházka pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a pro děti s odkladem školní docházky. Výjimku tvoří pouze školní prázdniny určené MŠMT. Děti musí být v mateřské škole vždy od 8 do 12 hodin. V případě nemoci musí být omluvené.

Za Mateřskou školu Kytička

Iveta Vladyková, vedoucí provozní jednotky

PhDr.,Mgr. Dana Charyparová, MBA ředitelka

Fotogalerie společná

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce Mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.