Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

V oblasti hrubé motoriky a sebeobsluhy:

 • skákat po jedné noze
 • skočit přes švihadlo
 • chytit a hodit míč
 • zvládnout jednoduchý rytmický pohyb, třeba ve spojení s říkankou nebo s písničkou
 • udržet rovnováhu (při hře na sochy)
 • přeskočit malou překážku
 • obléci se - včetně zapínání zipu, knoflíků a patentů
 • zavázat si tkaničky
 • stolovat s použitím příboru
 • samostatně použít toaletu, včetně použití mýdla při omytí rukou
 • čištění zubů a česání
 • dítě by bez problémů mělo dodržovat základní společenská pravidla - pozdrav, prosba, poděkování nebo vykání dospělým

 

V oblasti jemné motoriky a grafomotoriky:

 • zvládat správné uchopení tužky – trojhranné tužky
 • sedět správně na židli
 • vybarvit obrázek dle předlohy
 • stříhat nůžkami
 • namalovat postavu s detaily – oči, nos, ruce, prsty atd.

 

V oblasti orientace:

 • pravo-levou orientaci – co je vpravo – vlevo
 • prostorovou orientaci – nahoře, dole, uprostřed, nad, pod, mezi dvěma, v rohu
 • předškolák by měl umět rozlišovat obrázky obrácené podle vertikální i horizontální osy - nácvik správného čtení písmen například p, b a d. (Pokud rozlišování činí dítěti potíže, může, ale NEMUSÍ to signalizovat deficit v dílčí funkci a možnost projevu budoucích dys poruch).

 

V oblasti zrakového vnímání:

 • souvisí se zrakovou pamětí - pexeso, Kimova paměťová hra
 • najdi rozdíl na obrázku
 • předškolák by měl umět dokreslit, chybějící část obrázku
 • běžně používá zrakovou analýzu a syntézu - rozpoznávání a skládání částí celku – puzzle 


V oblasti sluchové analýzy:

 • dítě by mělo umět rozeznat zvuky a určit jejich směrmělo by se umět odprostit od vedlejších zvuků, například ruch ulice, televize a soustředit se jen na to nejdůležitější, třeba lidskou řeč
 • předškolák by měl rozlišovat jednotlivá slova ve větě a slabiky ve slově- umí je vytleskat
 • pozná první (případně i poslední hlásku ve slově)
 • předškolák by měl zvládnout rozpoznat dlouhé/krátké hlásky a měkké/tvrdé slabiky (di-dy).

 

Řečové projevy:

 • předškolák by měl umět vyslovovat všechny hlásky, výjimkou může být r a ř- vždy je nutná logopedická intervencepředškolák by měl znát zhruba 2 500 slov
 • zná své jméno a jméno rodičů a sourozenců
 • zná svůj věk, adresu, jméno paní učitelky a ví, kam chodí do školky
 • nezaměňuje pojmy včera a zítra
 • dokáže zopakovat dvojverší
 • zvládne reprodukovat krátkou pohádku či příběh – jak na základě vyprávění, tak obrázků
 • komunikuje s dospělou osobou i s vrstevníky

 

Nezvládá Vaše dítě vše?

To není důvod k odkladu a velkým obavám. Vaše dítě v této době velice rychle vyzrává. Zápisy probíhají asi půl roku před nástupem do základní školy. To je ještě dlouhá doba, během které se Vaše dítě za pomoci Vaší i učitelek mateřské školy ještě opravdu hodně naučí.

Fotogalerie společná