Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Naše mateřská škola je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

adresa   Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6    72741465     IDDS daskttf      tel: 773 968 015, 777 977 862,      e-mail: ms.kyticka@seznam.cz

Projekt dobry zacatek

Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506

Od 1.9.2018 se naše mateřská škola nově zapojila do projektu budování Center kolegiální podpory v oblasti socio-emočního rozvoje předškolních dětí založeném na implementaci metodiky
„Dobrý začátek“ do praxe v mateřských školách.

Cílem projektu je vybudování 12 center kolegiální podpory a vzájemného učení mateřských škol
a pedagogů v tématech:

  1. a) Individualizace vzdělávání v MŠ
  2. b) Práce s dvouletými dětmi
  3. c) Začleňování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do MŠ založených na dlouhodobě ověřené inkluzivní metodice „Dobrý začátek“.

Regionální centrum kolegiální podpory vytváří prostor pro odborný růst, sdílení zkušeností a diskuzi
o uvedených tématech.

Poskytuje zázemí pro rozvoj pedagogů v ověřené metodice pro předškolní vzdělávání „Dobrý začátek“, diskusi s odborníky a zkušenými pedagogy a vytváří dlouhodobou regionální platformu pro rozvoj a hlubší porozumění tématům individualizace, inkluze, práci s nevhodnými návyky v chování, pěstování klimatu sociální pohody ve třídě, podpory dětí s různými potřebami rozvoje a podpory samostatného učení a úspěchu, a jejich aplikaci pedagogy v praxi. Organizuje pravidelná měsíční odborná setkání pedagogů a umožňuje sdílení dobré praxe a náslechy ve třídách.

Do projektu byli v prvním roce projektu 2017/2018 zapojeny tři mateřské školy ze třech různých krajů v ČR.

Jedná se o:  
      MŠ Dobroměřice (Ústecký kraj),
      MŠ Mozaika Jihlava (kraj Vysočina)
      MŠ Měřičkova Brno (Jihomoravský kraj).

Ve školním roce 2018/2019   se nově zapojí:    
      MŠ Kytička Liberec (Liberecký kraj)
      MŠ Albertova Hradec Králové (Hradecký kraj)
      MŠ K Polabinám Pardubice (Pardubický kraj)

V každém následujícím roce se připojí další tři MŠ. Projekt směřuje k tomu, aby se postupně centrum
a jeho experti stali nositeli a lektory metodiky ve svém regionu, do 4 let tedy vznikne 12 center
v různých krajích ČR.

Termín realizace: 1.7. 2017 –  30.6. 2021
                                                       

   

Fotogalerie společná

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce Mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.