Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Naše mateřská škola je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

adresa   Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6    72741465     IDDS daskttf      tel: 773 968 015, 777 977 862,      e-mail: ms.kyticka@seznam.cz

SFZPNázev projektu: Realizace přírodní zahrady MŠ Kytička
Předmět podpory: výzva č. 16/2017
Cíle projektu: Cílem projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.

Anotace Projektu:

Naše nová přírodní zahrada by měla umožnit dětem poznávat přirozené souvislosti v přírodě a podporovat v dětech touhu se ptát, klást otázky a odpovědi, jít do hloubky problémů. Měla by podporovat přirozenou touhu dítěte po poznání. Zahrada s přírodními prvky bude podporovat dětskou spolupráci v heterogenním kolektivu, učí děti vzájemné ohleduplnosti a toleranci.

Snažíme se vytvořit kvalitní mateřskou školu, která dává dětem možnost rozvinout základní kompetence pomocí hry, učení v kolektivu a práce v okruhů různých tematických oblastí. Chceme, aby dítě, které odchází z mateřské školy, bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů a to jak po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní.

V tomto ohledu realizací záměru jednoznačně dojde k vytvoření prostředí, které je plné podnětů, možností a informací. Nové prostředí má stimulovat dětskou fantazii, kreativitu, zvídavost, pozornost a nabízet podněty přiměřené věku dětí vedoucí k aktivnímu učení pozorováním a experimentováním.

Přírodní hřiště a jeho prvky mají poskytnout dětem co nejvíce kontaktu s přírodou, mají být nejen zdrojem her, ale i edukativních pomůcek. Preenvironmentální vzdělávání je v tomto projektu zásadní a významně ovlivní výukový koncept školky. Vychází se z předpokladu, že kontakt s přírodou pomáhá formovat budoucí vztah a postoje vůči životnímu prostředí a učí k odpovědnému přístupu. Postoj nové generace je přitom velmi zásadní a může ovlivnit vzhled krajiny a přírody budoucnosti, čistotu ovzduší a vody, plýtvání či šetrné využívání zdrojů a tedy i udržitelný rozvoj.

sfzp

Fotogalerie společná

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce Mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.