Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

Organizace dne je přizpůsobena dětským potřebám: 

  6:30 –   8:00   příchod dětí, ranní hry, docházka
  8:00 –   8:40   přivítání, pozdravení, komunitní kruh
  8:40 –   9:00   ranní hygiena, dopolední svačina
  9:00 –   9:40   výchovně vzdělávací aktivity dle ŠVP PV, volná hra
  9:40 – 11:25   pobyt venku
11:30 – 12:00   hygiena, oběd
12:00 – 12:15   hygiena, příprava na odpočinek, příp. odchod dětí z mateřské školy
12:15 – 14:15   odpočinek
14:15 – 14:45   odpolední svačina
14:45 – 16.30   volná hra, v případě pěkného počasí pobyt venku

Fotogalerie společná