Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

Projekt dobry zacatek

Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506

Od 1.9.2018 se naše mateřská škola nově zapojila do projektu budování Center kolegiální podpory v oblasti socio-emočního rozvoje předškolních dětí založeném na implementaci metodiky
„Dobrý začátek“ do praxe v mateřských školách.

Cílem projektu je vybudování 12 center kolegiální podpory a vzájemného učení mateřských škol
a pedagogů v tématech:

  1. a) Individualizace vzdělávání v MŠ
  2. b) Práce s dvouletými dětmi
  3. c) Začleňování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do MŠ založených na dlouhodobě ověřené inkluzivní metodice „Dobrý začátek“.

Regionální centrum kolegiální podpory vytváří prostor pro odborný růst, sdílení zkušeností a diskuzi
o uvedených tématech.

Poskytuje zázemí pro rozvoj pedagogů v ověřené metodice pro předškolní vzdělávání „Dobrý začátek“, diskusi s odborníky a zkušenými pedagogy a vytváří dlouhodobou regionální platformu pro rozvoj a hlubší porozumění tématům individualizace, inkluze, práci s nevhodnými návyky v chování, pěstování klimatu sociální pohody ve třídě, podpory dětí s různými potřebami rozvoje a podpory samostatného učení a úspěchu, a jejich aplikaci pedagogy v praxi. Organizuje pravidelná měsíční odborná setkání pedagogů a umožňuje sdílení dobré praxe a náslechy ve třídách.

Do projektu byli v prvním roce projektu 2017/2018 zapojeny tři mateřské školy ze třech různých krajů v ČR.

Jedná se o:  
      MŠ Dobroměřice (Ústecký kraj),
      MŠ Mozaika Jihlava (kraj Vysočina)
      MŠ Měřičkova Brno (Jihomoravský kraj).

Ve školním roce 2018/2019   se nově zapojí:    
      MŠ Kytička Liberec (Liberecký kraj)
      MŠ Albertova Hradec Králové (Hradecký kraj)
      MŠ K Polabinám Pardubice (Pardubický kraj)

V každém následujícím roce se připojí další tři MŠ. Projekt směřuje k tomu, aby se postupně centrum
a jeho experti stali nositeli a lektory metodiky ve svém regionu, do 4 let tedy vznikne 12 center
v různých krajích ČR.

Termín realizace: 1.7. 2017 –  30.6. 2021
                                                       

   

Fotogalerie společná

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.