Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

Vážení rodiče, chtěli bychom Vám poděkovat, že se  svými dětmi zvládáte celou tuto pro nás všechny nelehkou a neznámou situaci.

Již víme, že se mateřské školy v dubnu neotevřou, není nutné, abyste  platili školné ani stravné. Samozřejmě, pokud nechcete měnit trvalé příkazy, vše vyúčtujeme a peníze Vám vrátíme v září 2020 na Váš účet.  

Rodiče předškoláků prosím, aby pečlivě sledovali webové stránky základní školy, kterou bude jejich dítě od září 2020 navštěvovat. – Mají tam informace k zápisu!

Pokud budete potřebovat si vyzvednout ze školky oblečení nebo bačkorky pro děti, zastavte se zde v úterý 14. 4. nebo ve čtvrtek 16. 4. mezi 9 a 11 hodinou. Přihlaste se na zvonek ředitelky nebo hospodářky v hlavní budově.

Přejeme Vám krásné prožití svátků jara, dětem bohatou pomlázku a hlavně pevné zdraví. Těšíme se na brzkou shledanou, již se nám po dětech stýská.

Kolektiv MŠ Kytička

NovadiaVážení rodiče, letos poprvé probíhá zápis budoucích prvňáčků bez dětí. Předškoláci nebudou ve školkách systematicky připravováni a velká část přípravy se přenesla na rodiče. Ti si zřejmě nebudou vědět až tak úplně rady, co s dětmi mají dělat.
Už vloni jsme sepsali ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou e-book Chystáme se do 1. třídy a měl u odborné veřejnosti velmi pozitivní ohlas. Někteří už ho určitě máte.

E-book dáváme opět zdarma ke stažení

Vážení rodiče, i my se Vám snažíme pomoci se zabavením dětí  a opakováním předškolních dovedností, pokud máte chuť, podívejte se s dětmi na odkaz zde

Vážení rodiče,

V souvislosti s uzavřením naší mateřské školy bych Vás ráda informovala, že samozřejmě dojde ke snížení úplaty za předškolní vzdělávání. Zřizovací listina nám nařizuje úměrné snížení úplaty vždy, pokud je mateřská škola zavřená ze závažných důvodů déle než 5 dní v kuse v jednom měsíci.

Za březen vám proto budeme účtovat pouze 310,- Kč za školné, stravné se samozřejmě neúčtuje. Prosím, pokud Vám to nečiní potíže, neměňte si trvalé příkazy, vše zohledníme ve vyúčtování v září 2020. Je to hlavně z toho důvodu, že k dnešnímu dni Vám nejsem schopna spočítat „školné“ za duben, protože nevíme od kdy bude mateřská škola otevřená a školné za duben bude opět jiné než za tento měsíc. Docházelo by tak k velkým „zmatkům“ v platbách. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, celou situaci si uvědomujeme a pokud by jste se kvůli zachovalým platbám měli dostat do tíživé životní situace, prosím ozvěte se ředitelce školy (773 968 015) nebo vedoucí provozní jednotky (777 977 862) a vše vyřešíme individuálně.

Přejeme Vám všem mnoho zdraví, síly a snad i pohody. Prosíme, respektujte veškerá doporučení a opatření, abychom se spolu v co nejkratší době opětovně sešli. V tuto chvíli ve školce probíhá velký úklid, desinfikujeme, pereme a čistíme tak, aby bylo vše připraveno pro příchod dětí, na které se velice těšíme, zdravíme je a po kterých se nám už nyní stýská.

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.