Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

Vážení rodiče! Během víkendu vydalo MŠMT tabulku MOŽNÉHO rozvolnění.

Mateřských škol se týká:

 • Vzdělávat se zde budou pouze děti v povinném předškolním roce a děti s odkladem. Ostatní děti zůstávají zatím doma a budou se vzdělávat distančně. Opět platí, že máte naši plnou podporu a pokud budete cokoliv potřebovat, pište, volejte.
 • Třídy budou po max. 15 dětech.
 • Předškoláky rozdělíme do třídy a skupiny tak zůstanou do odvolání. Počítejte s tím, že děti budou na své žluté nebo růžové budově, ale nemusí být ve své třídě.
 • Zaměstnanci MŠ musí používat respirátory dle daného nařízení MZ.
 • Děti budou mít po celou dobu pobytu v MŠ nasazenu obličejovou masku – chirurgická rouška nebo respirátor (nikoli obyčejnou látkovou roušku). Prosím, naučte děti s obličejovou maskou manipulovat a vybavte děti potřebným množstvím na každý den – nejlépe jim dejte jeden sáček s čistými maskami a jeden prázdný na použité. (Nejvhodnější jsou ty sáčky na „plastový zip“ – např. IKEA, kdo nemá stačí obyčejný sáček, ne mikrotenový)
 • Děti i zaměstnanci (kteří nejsou očkováni 2 dávkami vakcíny – což zatím nikdo není) budou pravidelně 2 x za týden testováni antigenními NEINVAZIVNÍMI testy. Nebo 1 x týdně PCR. První test bude vždy 1. den výuky.
 • V MŠ se bude muset ještě více větrat než dosud a děti budou hodně na čerstvém vzduch, vhodně je oblečte (obličejová maska musí být i na zahradě). Budou pobývat venku i místo poledního odpočinku.
 • Nesmíme opustit areál, na zahradě je zatím dost mokro – vhodné boty, oblečení…. Ale už třeba myslete i na rychlé oteplení a dejte dětem i lehčí věci na sebe, kšiltovku a případně je namažte opalovacím krémem.
 • Opět platí, že dítě doprovodí jen jedna dospělá osoba, oba využijí dezinfekci.
 • Vstup do šaten povolen najednou jen dvě děti a dva rodiče nebo doprovázející. Choďte včas, abyste případně mohli vyčkat venku.

Předběžné opatření přikládáme k nahlédnutí. Vážení rodiče, situace se mění každou chvíli a může dojít k dalším změnám, víte již sami. V případě, že budeme mít další informace, vše obratem vyvěsíme na naše stránky.

S pozdravem PhDr. Mgr. Dana Charyparová, MBA
Ředitelka Mateřské školy Kytička Liberec
Burianova 972/2 460 06, Liberec 6
Tel. 773 968 015

Vážení rodiče předškoláčků, I v letošním roce proběhne zápis do základní školy elektronicky, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání si prosím vygenerujte na odkazu:  https://zapisyzs.liberec.cz/

V rámci distanční výuky mají děti všechny podklady, co by měly u zápisu zvládnout, prosím, občas to společně zkuste. Ale děti jsou šikovné a do školy půjdou připravené, až se vrátíme zpět do MŠ, vše budeme společně procvičovat.

Zápis bude probíhat v těchto fázích:

I, fáze - vydávání žádostí - 29. března 2021 až 21. dubna 2021

II. fáze - sběr vyplněných žádostí - do 22. dubna 2021 (dle pokynů spádových ZŠ – prosím, prohlédněte si webové stránky základní školy, do které by Vaše dítko mělo nastoupit)

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2015.

K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. S rodiči, kteří o odklad ŠD měli pro své dítě zájem, jsme domluveni.

Vážení rodiče, případě dotazu se na nás neváhejte obrátit. Pěkné Velikonoce a dětem bohatou pomlázku.

S pozdravem PhDr. Mgr. Dana Charyparová, MBA

Vážení rodiče, MŠMT nám zaslalo prodloužení uzavření MŠ do neděle 11.4.2021.

Jelikož děti nebyly v březnu 2021 v MŠ, nebude Vám účtováno školné.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE)
  - do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
 • dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

 

Vážení rodiče, MŠMT prodloužilo uzavření všech škol zatím do 28. 3. 2021 – viz příloha k nahlédnutí. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás i děti.

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.