Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

Vážení rodiče, do libereckých mateřských škol dnes dorazilo jen 19 dětí rodičů vybraných profesí (záchranáři, ozbrojené složky, sociální služby aj. - viz včerejší zpráva). S platností zítra t. j. od 18. března pro tyto děti otevřeme jeden z pavilonů ZŠ Ještědská, která je rovněž od zítřka určena jako škola pro děti mladšího školního věku (max. však do 10 let) zákonných zástupců týchž explicitně vymezených profesí. Mateřská škola na Ještědské zatím bude fungovat v časech 7:00 – 16:00, výchovně-vzdělávací proces tam povedou profesionální učitelky z MŠ. I zde mj. platí povinnost provádět ranní zdravotní filtr a nepřevzít dítě s příznaky akutního onemocnění. Ostatní mateřské školy v Liberci tedy už nebudou od zítřka přebírat žádné děti!

ZŠ Ještědská byla vybrána především proto, že je v krizovém plánu ORP Liberec uvedena jako škola předurčená pro péči o nezaopatřené děti v mimořádných situacích, je součástí i nejrůznějších preventivních cvičení.


Vážení rodiče, na základě aktuálních informací z výjezdu zástupců krizového štábu na ZŠ Ještědská Vás prosíme, pokud možno, o předání následující informace rodičům dětí, o kterých víte, že využijí mateřské školy v areálu ZŠ Ještědská ve středu 18. března 2020.

Děti musí mít s sebou (samozřejmě vše řádně označené):

-          2 svačiny

-          dostatek pití

-          přezuvky (bačkůrky)

-          přiměřené oblečení (i na ven – např. přechod v nutných případech mezi pavilony venkovní částí areálu školy)

Vstup do pavilonu bude zřetelně označen. Při přejímání dětí budou 1. den (18.3.) přítomny  zástupkyně odboru sociální péče SML, které budou evidovat údaje o dětech a rodičích (např. alergie, sdělení profese atp.). Ochranné a desinfekční prostředky zajišťuje krizové oddělení SML a dle jejich sdělení budou ráno na škole k dispozici. Zpočátku bude péče o předškolní děti zajištěna pedagogy MŠ Hvězdička.

Stravování (oběd) poskytne p. Vaníčková (Gastron).

Stále platí dříve sdělené, tzv. ranní filtr, skupiny do 15 dětí.

Vážení rodiče,
statutární město Liberec rozhodnutím krizového štábu zavírá své mateřské školy pro běžnou veřejnost.
S platností od úterý 17. března budou na dobu neurčitou k předškolnímu vzdělávání přebírány už jen děti rodičů těchto profesí:
- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- zaměstnanci obecní policie,
- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
- zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb (zejména pak služeb sociální péče a služeb sociální prevence dle zák. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách),
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- příslušníci ozbrojených sil.
Děti rodičů výše vytčených profesí se zatím budou scházet ve svých domovských mateřských školách, podle jejich celkového počtu je pak lze v dalších dnech dislokovat do menšího počtu škol.
Upozorňujeme, že každá skupina dětí může být nejvýše patnáctičlenná.

Pro rodiče dětí, kteří budou potřebovat pro své zaměstnavatele potvrdit žádost o ošetřovné při péči o dítě budeme vystavovat v kanceláři MŠ Kytička. Své požadavky zasílejte prosím
na email MŠ: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Zašleme ho obratem na Váš email.

Dne 16.3.2020 PhDr. Dana Charyparová, MBA
Ředitelka MŠ Kytička, Burianova 972/2, Liberec 6

  1. Omezení provozu MŠ dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 sb. – po dohodě se zřizovatelem z důvodu nedostatku pedagogického personálu pečujícího o mladší školní děti omezujeme provoz MŠ Kytička od pondělí do pátku od 7,00 do 16,00 hodin.
  2. Do MŠ budou přijímány pouze děti zcela zdravé, bez evidentních příznaků virózy  (kašel, teplota, únava, bolest v krku včetně rýmy).
  3. Rodiče při příchodu do MŠ podepíší čestné prohlášení, že jsou děti zdravé a v posledních 14ti dnech rodina nepobývala v zahraničí v rizikových oblastech, kterými jsou: Čína, Jižní Korea, Írán, z evropských států: Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie.
  4. Důrazně doporučuji, aby se předškolního vzdělávání v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, účastnily pouze děti, jejichž rodiče jsou zaměstnání a nemají možnost zajistit jiný způsob péče o děti.
  5. Žádáme rodiče dětí, kteří se vrátili ze zahraničí z rizikových oblastí, aby dodržovali státem vydaná nařízení a stanovenou karanténu.
  6. Cílem uvedených opatření je ochrana zdraví všech dětí a personálu MŠ. Pokud nastane situace, že onemocní některý ze zaměstnanců školy, bude škola uzavřená.

Mimořádná opatření jsou účinná ode dne 16.3.2020 do odvolání

Dne 13.3.2020                                                              PhDr. Dana Charyparová, MBA

                                                                     ředidelka MŠ Kytička, Burianova 972/2, Liberec 6

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.