Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

Vyletěl si pyšný drak

Vyletěl si pyšný drak,                                      Ale vrány se mu smály,

vyletěl až do oblak.                                              že je ještě malý pán.

Z vysoka se dívá na svět,                                           Do šíře a do dáli

strašil by a neví jak.                                                nikde se ho nebáli.

Rozhlíží se do všech stran,                                  Pro ty zuby papírové,

náhle spatřil hejno vran.                                        ještě se mu vysmáli.

 • Každá třída se zúčastní výuky na interaktivní tabuli – program výuky je v souladu s ŠVP.
 • Focení dětí – 23. a 24. 10. vánoční tématika – informace na nástěnce
 • Děti se zúčastní ukázky canisterapie – termíny na nástěnce
 • Návštěva tělocvičny ZŠ Dobiášova – informace na nástěnce
 • úterý 2. 10. 2018 od 15 hodin /za příznivého počasí/ pro děti z naší mateřské školy uskuteční společnost FIT Kids sportovní odpoledne na zahradě. Sportovního odpoledne na zahradě se dítě zúčastní až s doprovodem starším 18 let, po vyzvednutí z mateřské školy.
 • Aktivity začínají od října 2018
 • 11. 10. 2018 divadlo v MŠ – Houbařská pohádka
 • Děti budou chodit do Astylu
 • Rodiče prosíme, čtěte nástěnky, zde budou vždy aktuální data akcí, budeme se snažit přizpůsobit podzimnímu počasí.

Všem dětem, které v říjnu oslaví narozeniny a svátky, moc blahopřejeme!

 

AKCE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

ZVONKY – malé děti

 • Tenis Rochlice – pokračování zářijových lekcí
 • 16. 10. Střevlík Hejnice program „Od jablíčka k moštu“
 • Malí houbaři – výlet pod Ještěd
 • 9. 10. Beseda o zdravém stravování – Zdravá 5

SEDMIKRÁSKY – malé děti

 • Podzimní procházky do okolí školky
 • Podzimní tvoření s rodiči

KONVALINKY

 • Dne 1. a 15. 10. Solná jeskyně
 • 10. 10. Střevlík Hejnice program „Od jablíčka k moštu“
 • Návštěva Eko parku v Zeleném Údolí
 • Podzimní tvoření s rodiči
 • 22. 10. Canisterapie

POMNĚNKY

 • Tenis Rochlice – pokračování zářijových lekcí
 • Lesní království – výlet do lesa v Lidových sadech
 • Den s atletikou
 • Dne 22. 10 Canisterapie
 • Podzimní tvoření s rodiči
 • Dne 9. 10. Beseda o zdravém stravování – Zdravá 5

KOPRETINY

 • Ekoprojekt „Kouzlo podzimu“ – výlet Lidové sady
 • Jablíčkové kouzlení – budeme vařit
 • 17. 10. Skřítek Podzimníček – tvoření pro děti a rodiče
 • 10. 10. Beseda o zdravém stravování – Zdravá 5

FIALKY

 • Bramboráčci – podzimní tvoření s rodiči
 • Posvícení – pečení úžasných podzimních koláčků, mňam!
 • Vycházka za podzimní přírodou do Lidových sadů
 • 10. 10. Beseda o zdravém stravování – Zdravá 5

SLUNEČNICE – malé děti

 • Budeme tvořit se skřítkem Podzimníkem
 • Návštěva Botanické zahrady
 • 26. 10. Střevlík Hejnice program „Od jablíčka k moštu“
 • 10. 10. Beseda o zdravém stravování – Zdravá 5

PAMPELIŠKY – malé děti

 • Jablíčkový den
 • Naše první vaření, vyzkoušíme si udělat zeleninovou pomazánku. To bude bašta!
 • Bramborová strašidýlka - podzimní dílničky pro kluky a holčičky – tvoření s rodiči

Zahájení školního roku ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018zahájení povinného předškolního vzdělávání pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Vítáme zpět všechny stávající děti, na které jsme se již velice těšili a novým dětem přejeme jen ty nejkrásnější chvilky strávené v našem kolektivu. Vám, vážení rodiče, klidný a pohodový školní rok. Budeme Vám plně k dispozici, těšíme se na vzájemnou spolupráci a komunikaci.

Číst dál: Organizace školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, sdělujeme Vám změnu výše školného a stravného od 1. 9. 2018. Školné pro tento školní rok je vypočítáno na 534,- Kč, stravné na 700,- Kč. Celkem za stravné a školné 1 234,- Kč.

(Viz směrnice o stanovení výše úplaty).

PROSÍM, NASTAVTE SI ZMĚNU TRVALÝCH PŘÍKAZŮ K 25. 8. 2018!

Děti s povinnou předškolní docházkou:

Děti, které ve školním roce od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let, budou platit od 1. 9. 2018 stravné ve výši 35,- Kč / den, celkem 700,-Kč za měsíc a školné NEPLATÍ.

Děti, které ve školním roce od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 7 let, budou platit od 1. 9. 2018 vyšší sazbu za stravné, tj. 37,- Kč / den, celkem 740,- Kč za měsíc a školné NEPLATÍ.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne kalendářního měsíce pro následující měsíc docházky dítěte do MŠ (např. do 25. 8. 2018 musí být zaplaceno za měsíc září 2018).

Děti, které ve školním roce od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 – 7 let, neplatí školné. Od 1. 9. 2018 je povinná předškolní docházka pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a pro děti s odkladem školní docházky. Výjimku tvoří pouze školní prázdniny určené MŠMT. Děti se budou v mateřské škole vzdělávat vždy od 8 – 12 hodin. V případě nemoci musí být omluvené.

Za Mateřskou školu Kytička

Iveta Vladyková, vedoucí školní jídelny

Mgr. Dana Charyparová, ředitelka

Od září 2017 budou potřebovat předškoláci v rámci uvolnění z předškolního vzdělávání omluvenku, její vzor je ke stažení zde.

Fotogalerie společná