Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

Všem dětem, které v květnu oslaví svátek a narozeniny srdečně blahopřejeme!

Maminka

AKCE TŘÍD V KVĚTNU 2021

ZVONKY

 • „Pilná včelka“ – robotická včela – projektový den.
 • Přání pro maminku – výtvarné tvoření.
 • Projektový den „Jarní olympiáda“ – sportovní dopoledne.
 • Vycházka do lesoparku – pozorování jarní přírody.

SEDMIKRÁSKY

 • Život v úlu – projektový den.
 • Den s písničkou – pro radost maminek.
 • Louka plná krás – projektový den.
 • Tvoření maminkám.

KONVALINKY

 • „Naše louka“ – poznávání rostlin na naší zahradě.
 • Robotická včela Bee-Bot – projektový den.
 • „Kytička“ básniček, písniček nejen pro maminky.
 • Tvoříme z modelovací hmoty – projektový den.

POMNĚNKY

 • Barevná rozcvička.
 • „Včelka Mája“ – projekt s robotickou včelou Bee-Bot.
 • „Veselý kolotoč“ – hrátky s padákem.
 • Sportovní dopoledne – orientační běh na zahradě.

KOPRETINY

 • Artefiletika v MŠ – „Jarní zahrádka“.
 • Projektový den „Království slunce“.
 • Artefiletika – „Křišťálová studánka“.

FIALKY

 • Projektový den – „Jak žijí včely“.
 • Putování za beruškou.
 • Projektový den – „Mám rád(a) svoji maminku“.

SLUNEČNICE

 • Projektový den – „Den s včelkou Májou“.
 • Výlet za broučky.
 • Putování za jarní loukou.

PAMPELIŠKY

 • Piknik v trávě.
 • Stezka za broučky – pozorujeme broučky v trávě.
 • Projektový den s drobnými živočichy.
 • Jarní olympiáda.

 

Vážení rodiče, na základě včerejšího jednání vlády se mohou do školky vrátit všechny děti od pondělí 3. května 2021.

Budeme mít běžný provoz od 6 do 17 hodin. Děti se již nemusí testovat a ve školce nemusí mít roušku. Což neplatí pro doprovod dětí, který musí mít nasazen respirátor.

Vážení rodiče, abychom mohli všichni a už na stálo být otevřeni a spolu, prosíme, respektujte, že nemocné dítě do kolektivu nepatří. Stejně tak prosíme o dodržení karantén, pokud je v karanténě rodinný příslušník, opět nesmí dítě do kolektivu. Děkujeme za pochopení a na děti se již moc těšíme.

Vážení rodiče, pokud máte zájem o umístění svého dítka v MŠ Kytička, je postup následující:

 1. v době od 19. 4. do 10. 5. 2021 si na portále https://zapisyms.liberec.cz/ vygenerujte Žádost o přijetí. Žádost musí být potvrzena dětským lékařem. Pokud je dítě v již povinném posledním ročníku, není nutné, aby žádost potvrdil lékař. Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 se týká dětí narozených do 31. 8. 2016. Jestliže nemáte přístup k internetu, můžete se na vygenerování žádosti domluvit v mateřské škole. Předem se objednejte na telefon 773 968 015.

 2. sběr žádostí - zápis - 11. - 13. května 2021 – vygenerovanou a orazítkovanou žádost doneste do MŠ – do zelené budovy. V odpoledních hodinách je možné žádost vhodit do schránky MŠ (v průchodu mezi žlutou a zelenou budovou – schránka je označena v bílých plastových dveřích a volně přístupná). Prosíme, žádosti vložte do obálky, aby nedošlo k jejich promočení. Lze využít i pošty k předání žádosti – rozhodující je datum na poštovním razítku.

 3. V souladu s ustanovením § 36 zákona  č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 14. 5. 2021 od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy.

 4. od 19. 5. 2021 vyhodnocení žádostí -po přihlášení na webovém portálu můžete sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 28. 5. 2021 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

 5. od 17. 5. 2021 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti: telefonicky, prostřednictvím SMS, e-mailem.

Bodové hodnocení - Věková skupina

Předškolák – 6letý (do 31. 8. 2021)

480

Předškolák – 5letý (do 31. 8. 2021)

460

Dítě 4leté (do 31. 8. 2021)

440

Dítě 3leté (do 31. 8. 2021)

400

Dítě 3leté (od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021)

350

Dítě 2leté (do 31. 8. 2021)

    0

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2021 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

Věk dítěte se posuzuje u čtyřletých až 6 letých a u dvouletých k 31. 8. 2021, u tříletých se posuzuje k 31. 12. 2021. Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší. (Např. děti narozené do 31. 8. 2017 jsou posuzovány jako čtyřleté).

BEZPEČNĚ DO ŠKOLKY

Milé děti,

protože se již udělalo lepší počasí a chodíte s rodiči na procházky, připravili jsme si pro Vás výzvu v podobě našeho projektu Bezpečně do školky. Projekt je proto, že duben je měsíc bezpečnosti a vy děti, jste nyní doma a do školky nechodíte. Tak abyste nezapomněly, kde je jaký semafor, přechod pro chodce nebo dopravní značka, projekt Bezpečně do školky nám pomůže vzpomenout si, co všecko je pro bezpečnou cestu do školky potřebné znát. Zeptejte se mamky nebo taťky, co která značka znamená, kdy a kde můžete přejít silnici, kde chodíme když u silnice není chodník? A řekněte mamce a taťkovi jaká barva na semaforu svítí a co to znamená. Kdy jede auto nebo jdeme pěšky přes křižovatku? Značky, semafor nebo sebe na cestě do školky nám můžete namalovat (využijte prosím velikost A4), my obrázek zatavíme, aby nám nezmokl a vyvěsíme ho na plotě před růžovou budovou – tam najdou své krásné obrázky děti ze třídy Zvonečky, Sedmikrásky, Pomněnky a Konvalinky. Děti ze žluté budovy Kopretinky, Fialky, Slunečnice a Pampelišky budou mít výstavku svých krásných obrázků na plotě u vstupu do zahrady školky.

bezpecne do skolky

Milé děti, obrázky můžete dávat do schránky v zelené budově, ale to musí mamka nebo taťka napsat vaše jméno a třídu (třeba Andulka z Kaktusů), abychom je správně vystavili nebo je předejte přímo do třídy paní učitelce.

Na barevné obrázky se moc těšíme, stejně tak, jako na Vás samotné.

Zdraví a moc se na Vás těší Vaše paní učitelky, uklízečky, kuchařky, paní hospodářka i ředitelka.

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.