Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

2019 12 10

Hudry ,hudry, dupy, dupy,                             Dlouhý ocas, krátké uši.

Čert nám leze do chalupy.                             Tedy čerte, to ti sluší!

Hudry, hudry už tu je,                                    Celý černý, samý chlup,

Už na okna bubnuje!                                     Metlou dělá šupy, šup.

 

Všem dětem, které v prosinci oslaví své svátky a narozeniny, přejeme vše nejlepší. 

 • Dne 2. 12. od 15 hodiny vystoupí Zvonky na Libereckém adventu.
 • Dne 5. 12. Mikulášská nadílka v MŠ – děti mohou mít masku.
 • Dne 10. 12. od 15:15 Zpívání v kostele
 • Dne 11. 12. „Vánoční tancováky“ – vánoční pásmo pro děti v pronajaté tělocvičně na ZŠ.
 • Dne 16. 12. Divadlo „Vánoční zpívání“.
 • Poslední týden navštívíme výstavu betlémů v kostele v Rochlici.
 • Prosíme rodiče, kteří nezaplatili fond rodičů, aby tak učinili, děkujeme.
 • Konzultační den – bude spojen s tvořením či besídkou ve třídě.
 • Školka se uzavře v pátek 20. 12. 2019 a opět bude otevřena ve čtvrtek 2. 1. 2020.
 • Uzavření v době letních prázdnin bude pravděpodobně od 13. 7. – 21. 8. 2020.
 • Zaměstnanci MŠ Kytička Vám všem přejí krásné a pohodové prožití adventního času, Vánoc a do nového roku jen to nej…, dětem bohatého Ježíška s troškou sněhu.
 • Vážení rodiče, děkujeme Vám za velmi pěknou, celoroční spolupráci a těšíme se na Vás v roce 2020.

 

AKCE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD  prosinec 2019

ZVONKY

 • Dne 2. 12. od 15 hodin „Čertovské vystoupení“ před radnicí.
 • Dne 11. 12. Cvičíme s čertíky v tělocvičně ZŠ Dobiášova.
 • Dne 17. 12. Ježíšek ve školce.
 • Navštívíme výstavu „Vánoce očima dětí“ na MML.

SEDMIKRÁSKY

 • Návštěva výstavy „Vánoce očima dětí“ a vánočního stromu před radnicí.
 • Pečení vánočního cukroví.
 • Dne 17. 12. Ježíšek ve školce.

KONVALINKY

 • Dne 3.12. Vánoční pásmo pro rodiče spojené s konzultacemi.
 • Návštěva výstavy „Vánoce očima dětí“ a vánočního stromu před libereckou radnicí – hledáme naši ozdobu.
 • Výprava za vánočním kapříkem.
 • Vánoční nadílka.

 POMNĚNKY

 • Dne 3. 12. Krátké vánoční vystoupení pro rodiče.
 • Dne 17.12. Ježíšek v MŠ.
 • Kapříkova šupina – zábavné dopoledne s kapříkem.

 KOPRETINY

 • Návštěva výstavy „Vánoce očima dětí“ a vánočního stromu před libereckou radnicí.
 • Dne 18. 12. Vánoční posezení u stromečku s rodiči.
 • Zdobení stromečku pro ptáčky.

FIALKY

 • Dne 4. 12. Čertí školička – projektový den.
 • Návštěva výstavy „Vánoce očima dětí“ a vánočního stromu před libereckou radnicí.
 • Dne 18. 12. Vánoční posezení u stromečku s rodiči.
 • Pečeme si cukroví.

SLUNEČNICE

 • Návštěva výstavy „Vánoce očima dětí“ a vánočního stromu před libereckou radnicí.
 • Návštěva Cinestar Liberec v OC Fórum
 • Zdobení stromečku pro zvířátka.

PAMPELIŠKY

 • Dne 2. 12. Návštěva výstavy „Vánoce očima dětí“ a vánočního stromu před libereckou radnicí.
 • Vánoční posezení s rodiči spojené s konzultací
 • Výlet za vánočním kapříkem.

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE!!!

Vážení rodiče, sdělujeme Vám změnu výše školného a stravného od 1. 9. 2019. Školné pro tento školní rok je vypočítáno na 621,- Kč, stravné na 700,- Kč. Celkem za stravné a školné 1 321,- Kč.

(Viz. směrnice o stanovení výše úplaty).

PROSÍM, NASTAVTE SI ZMĚNU TRVALÝCH PŘÍKAZŮ K 25. 8. 2019!

Děti s povinnou předškolní docházkou:

Děti, které ve školním roce od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let, budou platit od 1. 9. 2019 stravné ve výši 35,- Kč / den, celkem 700,-Kč za měsíc a školné NEPLATÍ.

Děti, které ve školním roce od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 7 let, budou platit od 1. 9. 2019 vyšší sazbu za stravné, tj. 37,- Kč / den, celkem 740,- Kč za měsíc a školné NEPLATÍ.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne kalendářního měsíce pro následující měsíc docházky dítěte do MŠ (např. do 25. 8. 2019 musí být zaplaceno za měsíc září 2019).

Děti, které ve školním roce od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 – 7 let, neplatí školné. Od 1. 9. 2019 je povinná předškolní docházka pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a pro děti s odkladem školní docházky. Výjimku tvoří pouze školní prázdniny určené MŠMT. Děti se budou v mateřské škole vzdělávat vždy od 8 – 12 hodin. V případě nemoci musí být omluvené.

Za Mateřskou školu Kytička

Iveta Vladyková, vedoucí školní jídelny

PhDr.,Mgr. Dana Charyparová, MBA ředitelka

dobry andelVážení rodiče,

všichni z personálu naší mateřské školy se zapojili
do akce DOBRÝ ANDĚL.
Měsíčně posíláme na účet Dobrého Anděla libovolnou částku.

Pokud i Vy máte zájem, můžete přispět ve třídách paní učitelce,
která peníze odevzdá pověřené pracovnici:

 1. budova růžová – paní M. Kupcové.
 2. budově žluté – paní J. Zvonarové.

Vybrané peníze pak jednou za měsíc (okolo 20. dne v měsíci) odesíláme na účet Dobrého Anděla.

Za Váš zájem jménem organizace Dobrý Anděl a MŠ Kytička předem děkujeme.

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.