Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

2021 04 Skolka zdravi male kamarady

Vážení rodiče, pokud máte zájem o umístění svého dítka v MŠ Kytička, je postup následující:

  1. v době od 19. 4. do 10. 5. 2021 si na portále https://zapisyms.liberec.cz/ vygenerujte Žádost o přijetí. Žádost musí být potvrzena dětským lékařem. Pokud je dítě v již povinném posledním ročníku, není nutné, aby žádost potvrdil lékař. Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 se týká dětí narozených do 31. 8. 2016. Jestliže nemáte přístup k internetu, můžete se na vygenerování žádosti domluvit v mateřské škole. Předem se objednejte na telefon 773 968 015.

  2. sběr žádostí - zápis - 11. - 13. května 2021 – vygenerovanou a orazítkovanou žádost doneste do MŠ – do zelené budovy. V odpoledních hodinách je možné žádost vhodit do schránky MŠ (v průchodu mezi žlutou a zelenou budovou – schránka je označena v bílých plastových dveřích a volně přístupná). Prosíme, žádosti vložte do obálky, aby nedošlo k jejich promočení. Lze využít i pošty k předání žádosti – rozhodující je datum na poštovním razítku.

  3. V souladu s ustanovením § 36 zákona  č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 14. 5. 2021 od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy.

  4. od 19. 5. 2021 vyhodnocení žádostí -po přihlášení na webovém portálu můžete sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 28. 5. 2021 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

  5. od 17. 5. 2021 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti: telefonicky, prostřednictvím SMS, e-mailem.

Vážení rodiče, po týdnu zkušebního provozu Vám nabízíme prodloužení provozní doby MŠ.
Od pondělí 19.4. bude provozní doba od 6:00 do 17 hodin, zatím pouze pro předškoláky a děti rodičů IZS.

Vážení rodiče, všechny děti rodičů zaměstnaných u IZS se do odvolání budou vzdělávat na růžové budově ve třídě ZVONKY.

Předškoláci budou ve své třídě nebo ve třídě na jedné „stoupačce“.

Testovat se začne od 6:45 hod, aby děti mohly být ve třídě od 7 hodin. Nedáváme „časovky“ a není možnost využít více vchodů, prosíme všechny o trpělivost, nebudeme nic zbytečně protahovat.

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.