Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

Kdo ho zdobil? Ten má rád.                          Za vajíčko malované

Kdo ho dostal, ten je rád.                              z velké lásky darované.

Všem dětem, které v dubnu slaví narozeniny a svátky, srdečně blahopřejeme!

AKCE CELÉ MŠ

 • Od dubna již v MŠ nebude v provozu inhalační ambulance z důvodu malého zájmu.
 • Naše škola se bude prezentovat na velikonoční výstavě v budově radnice od 3. do 23. 4.
 • Od 8. 4. je možnost tisknout Žádosti o přijetí do MŠ.
 • 9. 4. Velikonoční jarmark na zahradě.
 • 10. 4. Prima Vizus – vyšetření očí u objednaných dětí.
 • 12. 4. Vystoupení Fialek před MML.
 • Velký pátek 19. a na Velikonoční pondělí 22. 4. MŠ uzavřena.
 • 25. 4. ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY.
 • 25. 4. Divadlo v MŠ – Barevná pohádka.
 • 30. 4. Čarodějnice v MŠ.

 

AKCE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

ZVONKY

 • 11. 4. návštěva knihovny „Povídání o Velikonocích“
 • Zhlédnutí výstavy Velikonoce očima dětí na MML
 • Poznáváme okolí – Dětské hřiště ve Vratislavicích
 • 24. 4. Workshop – výroba dárku pro maminku

SEDMIKRÁSKY

 • Zhlédnutí výstavy Velikonoce očima dětí na MML
 • Velikonoční tvoření s rodiči spojené s možností konzultace
 • Lesopark – výlet za pulcem – dle počasí
 • 24. 4. Workshop – výroba dárku pro maminku

 KONVALINKY

 • 3. 4. Lesní pedagogika
 • 4. 4. Velikonoční tvoření s rodiči spojené s možností konzultace
 • 9. 4. Knihovna
 • 11. 4. Návštěva Ekocentra Střevlík v Hejnicích „Hody, hody“

 POMNĚNKY

 • 2. 4. Jarní tvoření s rodiči spojené s možností konzultace
 • 3. 4. Lesní pedagogika
 • Kuličkiáda – dle počasí – termín na nástěnce
 • 23. 4. Den Země – ekologický program
 • 24. 4. Workshop – výroba dárku pro maminku

KOPRETINY

 • 5. 4. Návštěva Ekocentra Střevlík v Hejnicích „Na návštěvě u krtečka“
 • 24. 4. Den Země – projektový den
 • Jarní výlet do Lidových sadů

 FIALKY

 • 8. 4. Návštěva Ekocentra Střevlík v Hejnicích „Hody, hody“
 • 12. 4. Vystoupení před radnicí
 • Jeníček s Mařenkou v lese – výlet, termín dle počasí na nástěnce
 • Zhlédnutí výstavy Velikonoce očima dětí na MML

 SLUNEČNICE

 • Zhlédnutí výstavy Velikonoce očima dětí na MML
 • Návštěva DPML
 • 24. 4. Návštěva Útulku pro zvířata Archa – děti mohou přinést zvířatům pamlsek nebo konzervu

 PAMPELIŠKY

 • Zhlédnutí výstavy Velikonoce očima dětí na MML
 • Jeníček s Mařenkou hledají poklad
 • Vystoupení pro maminky spojené s konzultačními hodinami

Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy

Příloha žádosti o přijetí - informační povinnost MŠ

2019 zapis

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

Pro děti narozené do 31. 8. 2014 je předškolní vzdělávání povinné.

Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Liberci (cizinci s místem hlášeného pobytu v Liberci) podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2016.

Ředitelé mateřských škol rozhodují o přijetí dítěte do mateřské školy v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií. Kritéria, tiskopis „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a bližší informace jsou dostupné na webovém portálu pro zápisy do MŠ https://zapisyms.liberec.cz/
(odkaz na portál je také na webových stránkách města v nabídce úřad on-line)

 

2019 04 09 jarmark

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vám touto cestou moc poděkovat za opravdu překrásné výrobky, které jste nám přinesli na jarmark. Doufáme, že i Vám se jarmark líbil a těšíme se na naše příští velké setkání.

Čistý zisk z jarmarku činí cca 8 tis. Kč. Peníze budou rozděleny po jednom tisíci do jednotlivých tříd.

Přejeme pěkné Velikonoce a děkujeme.

Zahájení školního roku ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018zahájení povinného předškolního vzdělávání pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Vítáme zpět všechny stávající děti, na které jsme se již velice těšili a novým dětem přejeme jen ty nejkrásnější chvilky strávené v našem kolektivu. Vám, vážení rodiče, klidný a pohodový školní rok. Budeme Vám plně k dispozici, těšíme se na vzájemnou spolupráci a komunikaci.

Číst dál: Organizace školního roku 2018/2019

Fotogalerie společná