Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

Vážení rodiče, na základě včerejšího jednání vlády se mohou do školky vrátit všechny děti od pondělí 3. května 2021.

Budeme mít běžný provoz od 6 do 17 hodin. Děti se již nemusí testovat a ve školce nemusí mít roušku. Což neplatí pro doprovod dětí, který musí mít nasazen respirátor.

Vážení rodiče, abychom mohli všichni a už na stálo být otevřeni a spolu, prosíme, respektujte, že nemocné dítě do kolektivu nepatří. Stejně tak prosíme o dodržení karantén, pokud je v karanténě rodinný příslušník, opět nesmí dítě do kolektivu. Děkujeme za pochopení a na děti se již moc těšíme.

Vážení rodiče, pokud máte zájem o umístění svého dítka v MŠ Kytička, je postup následující:

  1. v době od 19. 4. do 10. 5. 2021 si na portále https://zapisyms.liberec.cz/ vygenerujte Žádost o přijetí. Žádost musí být potvrzena dětským lékařem. Pokud je dítě v již povinném posledním ročníku, není nutné, aby žádost potvrdil lékař. Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 se týká dětí narozených do 31. 8. 2016. Jestliže nemáte přístup k internetu, můžete se na vygenerování žádosti domluvit v mateřské škole. Předem se objednejte na telefon 773 968 015.

  2. sběr žádostí - zápis - 11. - 13. května 2021 – vygenerovanou a orazítkovanou žádost doneste do MŠ – do zelené budovy. V odpoledních hodinách je možné žádost vhodit do schránky MŠ (v průchodu mezi žlutou a zelenou budovou – schránka je označena v bílých plastových dveřích a volně přístupná). Prosíme, žádosti vložte do obálky, aby nedošlo k jejich promočení. Lze využít i pošty k předání žádosti – rozhodující je datum na poštovním razítku.

  3. V souladu s ustanovením § 36 zákona  č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 14. 5. 2021 od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy.

  4. od 19. 5. 2021 vyhodnocení žádostí -po přihlášení na webovém portálu můžete sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 28. 5. 2021 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

  5. od 17. 5. 2021 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti: telefonicky, prostřednictvím SMS, e-mailem.

Bodové hodnocení - Věková skupina

Předškolák – 6letý (do 31. 8. 2021)

480

Předškolák – 5letý (do 31. 8. 2021)

460

Dítě 4leté (do 31. 8. 2021)

440

Dítě 3leté (do 31. 8. 2021)

400

Dítě 3leté (od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021)

350

Dítě 2leté (do 31. 8. 2021)

    0

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2021 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

Věk dítěte se posuzuje u čtyřletých až 6 letých a u dvouletých k 31. 8. 2021, u tříletých se posuzuje k 31. 12. 2021. Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší. (Např. děti narozené do 31. 8. 2017 jsou posuzovány jako čtyřleté).

Fotogalerie společná

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.