Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

Vážení rodiče, po týdnu zkušebního provozu Vám nabízíme prodloužení provozní doby MŠ.
Od pondělí 19.4. bude provozní doba od 6:00 do 17 hodin, zatím pouze pro předškoláky a děti rodičů IZS.

Vážení rodiče, všechny děti rodičů zaměstnaných u IZS se do odvolání budou vzdělávat na růžové budově ve třídě ZVONKY.

Předškoláci budou ve své třídě nebo ve třídě na jedné „stoupačce“.

Testovat se začne od 6:45 hod, aby děti mohly být ve třídě od 7 hodin. Nedáváme „časovky“ a není možnost využít více vchodů, prosíme všechny o trpělivost, nebudeme nic zbytečně protahovat.

MŠMT - manuál COVID-19 testování ve školách duben 2021

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách

Návod k použití testu TARDIGRAD


Vážení rodiče, množí se dotazy, jak budou testy dětí probíhat. Na You Tube jsme našli instruktážní video zpracované MŠMT, jsou to přímo ty testy, které máme připravené pro děti. Zde je odkaz:

Budeme rádi, když si video prohlédnete a pomůžete nám vysvětlit dětem, že nosík se vytírá opravdu pouze na krajíčku a děti to nikterak nebolí. Myslím, že děti uklidní i pokud jim nosík vytřete Vy jako rodiče. Pokud si to budete přát, zvládneme to i my. Ale děti jsou šikulky a brzy se to naučí samy.

Vážení rodiče, od pondělí 12. 4. 2021 bude naše školka otevřena pro děti předškolní a děti s odkladem školní docházky od 7 do 16 hodin. Dále pro děti rodičů IZS, oproti potvrzení zaměstnavatele:

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: (okopírovala jsem z manuálu vydaného MŠMT)

o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

o zaměstnanci bezpečnostních sborů,

o příslušníci ozbrojených sil,

o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

o zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Vážení rodiče, děti i zaměstnanci budou vždy v pondělí a ve čtvrtek nebo v první den nástupu do MŠ testovány neinvazivními antigenními testy. Testy (samotný výtěr z nosíku) budete dětem provádět Vy, rodiče. V den, kdy se testuje prosím o doprovod zákonného zástupce, který současně podepíše prohlášení o tom, že děti nemají příznaky onemocnění. Vyhodnocovat testy budete společně se zaměstnanci MŠ.

Testovat budeme v halách MŠ (do haly vstupují dospělí v respirátoru a děti v roušce) a na vyhodnocení si rodič s dítětem počká 15 minut venku. Pokud bude test negativní, může dítko do MŠ a zde již bude po celou dobu BEZ ROUŠKY. Prosíme, počítejte se zdržením a přijďte do MŠ včas. Děti zaměstnanců IZS – budou přijaty po předchozím objednání stravy a prosíme nahlaste se předem na telefon ředitelky MŠ (stačí sms) a v zaměstnání si nechte vystavit potvrzení – týká se pouze profesí, které jsou zde uvedené.

Pro ostatní děti, které do MŠ chodit nebudou, budeme pokračovat s distanční výukou.

Fotogalerie společná

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.