Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

Vážení rodiče, od pondělí 12. 4. 2021 bude naše školka otevřena pro děti předškolní a děti s odkladem školní docházky od 7 do 16 hodin. Dále pro děti rodičů IZS, oproti potvrzení zaměstnavatele:

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: (okopírovala jsem z manuálu vydaného MŠMT)

o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

o zaměstnanci bezpečnostních sborů,

o příslušníci ozbrojených sil,

o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

o zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Vážení rodiče, děti i zaměstnanci budou vždy v pondělí a ve čtvrtek nebo v první den nástupu do MŠ testovány neinvazivními antigenními testy. Testy (samotný výtěr z nosíku) budete dětem provádět Vy, rodiče. V den, kdy se testuje prosím o doprovod zákonného zástupce, který současně podepíše prohlášení o tom, že děti nemají příznaky onemocnění. Vyhodnocovat testy budete společně se zaměstnanci MŠ.

Testovat budeme v halách MŠ (do haly vstupují dospělí v respirátoru a děti v roušce) a na vyhodnocení si rodič s dítětem počká 15 minut venku. Pokud bude test negativní, může dítko do MŠ a zde již bude po celou dobu BEZ ROUŠKY. Prosíme, počítejte se zdržením a přijďte do MŠ včas. Děti zaměstnanců IZS – budou přijaty po předchozím objednání stravy a prosíme nahlaste se předem na telefon ředitelky MŠ (stačí sms) a v zaměstnání si nechte vystavit potvrzení – týká se pouze profesí, které jsou zde uvedené.

Pro ostatní děti, které do MŠ chodit nebudou, budeme pokračovat s distanční výukou.

7.4.2021

Vážení rodiče, chtěla bych požádat Ty z Vás, kteří pracujete v níže zmíněných profesích a potřebujete umístit dítko do školky, prosím, ozvěte se mi na tel 773 968 015 – stačí napsat sms se jménem dítěte. V noci vydalo MŠMT opatření, ve kterém je právě možnost pro Vás, kteří pracujete v níže uvedených profesích dítě do MŠ umístit na základě písemného potvrzení Vašeho zaměstnavatele. Potřebuji znát počty dětí, abychom udělali potřebné skupiny do 15 dětí a objednali dětem stravu. Potvrzení o vašem zaměstnání v IZS odevzdáte při otevření MŠ.

Děti z MŠ Sedmikráska – se nahlásí paní ředitelce Soukupové a my si tyto informace předáme.

Prosíme, sledujte stránky, informace se stále mění, všechny aktuální informace Vám obratem předáme.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: (okopírovala jsem z manuálu vydaného MŠMT)

o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

o zaměstnanci bezpečnostních sborů,

o příslušníci ozbrojených sil,

o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

o zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás informovat, že po dohodě se zřizovatelem, po rozvolnění a otevření škol, poskytneme převážně na růžové budově prostor dětem a paním učitelkám z MŠ SEDMIKRÁSKA. Kmenová MŠ  Sedmikráska sídlí v centru města a v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Ráda bych vás ubezpečila, že se budeme velice snažit, aby všem dětem, jak našim Kytičkám, tak dětem ze školky Sedmikráska bylo u nás dobře a nikterak to neovlivní kvalitu vzdělávací činnosti ani bezpečnostní a hygienická opatření v boji s virem.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím na nás neváhejte obrátit.

Přejeme všem krásné jaro a jakmile budu mít konkrétní informace o otevření, obratem je zveřejníme na našich stránkách. Těšíme se na viděnou.

Vážení rodiče! Během víkendu vydalo MŠMT tabulku MOŽNÉHO rozvolnění.

Mateřských škol se týká:

  • Vzdělávat se zde budou pouze děti v povinném předškolním roce a děti s odkladem. Ostatní děti zůstávají zatím doma a budou se vzdělávat distančně. Opět platí, že máte naši plnou podporu a pokud budete cokoliv potřebovat, pište, volejte.
  • Třídy budou po max. 15 dětech.
  • Předškoláky rozdělíme do třídy a skupiny tak zůstanou do odvolání. Počítejte s tím, že děti budou na své žluté nebo růžové budově, ale nemusí být ve své třídě.
  • Zaměstnanci MŠ musí používat respirátory dle daného nařízení MZ.
  • Děti budou mít po celou dobu pobytu v MŠ nasazenu obličejovou masku – chirurgická rouška nebo respirátor (nikoli obyčejnou látkovou roušku). Prosím, naučte děti s obličejovou maskou manipulovat a vybavte děti potřebným množstvím na každý den – nejlépe jim dejte jeden sáček s čistými maskami a jeden prázdný na použité. (Nejvhodnější jsou ty sáčky na „plastový zip“ – např. IKEA, kdo nemá stačí obyčejný sáček, ne mikrotenový)
  • Děti i zaměstnanci (kteří nejsou očkováni 2 dávkami vakcíny – což zatím nikdo není) budou pravidelně 2 x za týden testováni antigenními NEINVAZIVNÍMI testy. Nebo 1 x týdně PCR. První test bude vždy 1. den výuky.
  • V MŠ se bude muset ještě více větrat než dosud a děti budou hodně na čerstvém vzduch, vhodně je oblečte (obličejová maska musí být i na zahradě). Budou pobývat venku i místo poledního odpočinku.
  • Nesmíme opustit areál, na zahradě je zatím dost mokro – vhodné boty, oblečení…. Ale už třeba myslete i na rychlé oteplení a dejte dětem i lehčí věci na sebe, kšiltovku a případně je namažte opalovacím krémem.
  • Opět platí, že dítě doprovodí jen jedna dospělá osoba, oba využijí dezinfekci.
  • Vstup do šaten povolen najednou jen dvě děti a dva rodiče nebo doprovázející. Choďte včas, abyste případně mohli vyčkat venku.

Předběžné opatření přikládáme k nahlédnutí. Vážení rodiče, situace se mění každou chvíli a může dojít k dalším změnám, víte již sami. V případě, že budeme mít další informace, vše obratem vyvěsíme na naše stránky.

S pozdravem PhDr. Mgr. Dana Charyparová, MBA
Ředitelka Mateřské školy Kytička Liberec
Burianova 972/2 460 06, Liberec 6
Tel. 773 968 015

Fotogalerie společná

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.